Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên không phải là một vấn đề mới, nhưng việc xây dựng các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là một vấn đề được Trung ương, Thành ủy xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp ủy Đảng, là yếu tố quyết định đến sự nghiệp của Đảng.

Nhiều nơi chưa thực sự coi trọng chất lượng

Ngày 14/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào một số văn bản về công tác đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội. Gồm các văn bản: Đề án “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”; Đề án “Rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng ở Đảng bộ thành phố Hà Nội”; “Quy định một số vấn đề về công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Lương Toàn)

Theo Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thanh Minh, hiện nay, Đảng bộ Hà Nội có 47.000 đảng viên, chiếm trên 9% tổng số đảng viên của toàn Đảng, nhưng cơ cấu chưa hợp lý, chất lượng không đồng đều, còn nhiều nơi chạy theo số lượng, chưa thực sự coi trọng chất lượng.

Số lượng đảng viên mới kết nạp chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang; trong khi số đảng viên mới là sinh viên, người lao động trong các doanh nghiệp tỷ lệ còn thấp.

Bên cạnh đó, công tác rà soát, sàng lọc đảng viên không được thực hiện bài bản, thường xuyên; chưa kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; công tác quản lý đảng viên ở một số tổ chức đảng chưa được quan tâm đúng mức; nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ của các đảng viên có lúc, có nơi chưa đảm bảo đúng quy định, còn tình trạng đảng viên “gửi sinh hoạt Đảng” hoặc không chuyển sinh đảng về địa phương.

Việc rà soát, sàng lọc đảng viên, đưa ra khỏi Đảng trong thời gian qua chủ yếu là thông qua các kỳ cuộc kiểm tra, giám sát, hoặc khi có đơn tố cáo, đề nghị đưa ra khỏi Đảng của các cơ quan pháp luật. Việc tự rà soát, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách của các cấp ủy, tổ chức đảng không nhiều; chưa có tiêu chí, quy trình cụ thể, rõ ràng, mỗi cấp ủy làm theo một cách khác nhau, không có sự thống nhất…

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố và Chương trình số 01-CTr/TU về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Tổ chức Thành ủy đã chủ động đề xuất và được Thường trực Thành ủy đồng ý triển khai nghiên cứu Đề tài khoa học “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ thành phố Hà Nội – Thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”. Đề tài đã được Hội đồng khoa học Thành phố nghiệm thu với kết quả xuất sắc. Sản phẩm chính của Đề tài gồm dự thảo 2 Đề án và 1 Quy định nêu trên.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo điều hành phần thảo luận tại hội nghị
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo điều hành phần thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: Lương Toàn)

Để tiếp tục hoàn thiện các Đề án và Quy định, Ban Tổ chức Thành ủy đã lấy ý kiến đóng góp từ cấp chi bộ trực thuộc, các tổ chức cơ sở đảng đến Ban Chấp hành 50 Đảng bộ trực thuộc; đồng thời, trực tiếp tổ chức 6 Hội nghị tại 2 quận, 2 huyện, thị, 2 đảng ủy khối; tổ chức 1 Hội nghị tọa đàm chuyên đề về phát triển Đảng trong khối giáo dục ở các trường Trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố. Qua 7 Hội nghị, đã có trên 91 ý kiến vào 3 dự thảo các Đề án và Quy định nêu trên.

“Hội nghị hôm nay có ý nghĩa quan trọng, làm cơ sở để Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục hoàn thiện, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành để thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ Thành phố”, đồng chí Nguyễn Thanh Minh nhấn mạnh.

Đề cao trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu

Đánh giá cao sự nghiêm túc, bài bản, khoa học và cầu thị của đơn vị soạn thảo trong quá trình chuẩn bị các dự thảo Đề án, Quy định, các ý kiến tham luận tại hội nghị cho rằng nội dung các dự thảo Đề án là những vấn đề cấp thiết, mang tính thời sự và phù hợp với thực tiễn.

Về chỉ tiêu, nhiều ý kiến đề nghị, cần chia ra làm từng năm và từng giai đoạn, nhất là chỉ tiêu về kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên. Về tổ chức thực hiện, quan trọng nhất là sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy và vai trò của cơ quan tham mưu, đồng thời, phải cụ thể hóa thêm các chỉ tiêu cho phù hợp với thực tiễn của từng Đảng bộ…

Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn tham luận tại hội nghị.
Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn tham luận tại hội nghị. (Ảnh: Lương Toàn)

Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Trần Đình Cảnh cho rằng, Hà Nội cần tiếp tục đề xuất, xây dựng phần mềm quản lý đảng viên riêng của Hà Nội, kết nối với phần mềm quản lý cán bộ nhằm giảm tải công việc, bởi hiện nay, Hà Nội là Đảng bộ có số lượng đảng viên lớn, nhưng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Đảng không nhiều.

Còn theo Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn, cần đánh giá sâu hơn về giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ, nhất là chi bộ ở khu vực nông thôn trong việc phát triển đảng viên; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ ở cơ sở…

Đánh giá cao các ý kiến trao đổi, thảo luận, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, nhấn mạnh: Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên không phải là một vấn đề mới, nhưng việc xây dựng các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là một vấn đề được Trung ương, Thành ủy xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp ủy Đảng, là yếu tố quyết định đến sự nghiệp của Đảng.

Vì vậy, các Đề án, Quy định được lấy ý kiến tại hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ Thành phố, nhằm thực hiện có hiệu quả các giải pháp về nâng cao chất lượng đảng viên mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, đặc biệt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” đã xác định.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Lương Toàn)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Lương Toàn)

Nêu một số vấn đề các đại biểu quan tâm thảo luận, đóng góp ý kiến tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho rằng, đối với việc giao chỉ tiêu nên được thực hiện hằng năm để làm tiêu chí đánh giá chất lượng lãnh đạo của các cấp ủy và người đứng đầu. Cùng với đó, tập trung nâng cao tỷ lệ đảng viên trong đội ngũ giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên, không để thấp như hiện nay.

Về giải pháp, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến thống nhất với ý kiến của các đại biểu về đề cao trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu; về tạo nguồn cán bộ, giao trách nhiệm trong công tác tạo nguồn, hướng dẫn, giúp đỡ và phát triển đảng viên; về vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội; sớm triển khai phần mềm quản lý đảng viên…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại Hội nghị hôm nay để bổ sung, hoàn thiện vào các nhiệm vụ, giải pháp của 2 Đề án, bổ sung hoàn thiện Quy định một số vấn đề về quản lý đảng viên; sớm trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành và tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, khoa học, đạt hiệu quả.

Hoàng Phúc

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới (laodongthudo.vn)