Nâng cao chất lượng hoạt động công tác Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng

Ngày 28/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác Thanh tra nhân dân (TTND), giám sát đầu tư của cộng đồng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 và Tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động công tác TTND, giám sát đầu tư của cộng đồng.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, 9 tháng đầu năm, MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã đã tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các Ban TTND xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật, nhất là việc thực hiện chế độ chính sách đối với gia đình có công, các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô…
Nâng cao chất lượng hoạt động công tác Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường phát biểu tại hội nghị.

Kết quả, 9 tháng đầu năm, các Ban TTND đã tổ chức 3.605 cuộc giám sát, phát hiện 484 vụ việc vi phạm, kiến nghị các cấp chính quyền, các cơ quan có thẩm quyền 474 vụ việc, đã được giải quyết 452 vụ việc (đạt 95,3%). Qua giám sát, đã kiến nghị chính quyền thu hồi 190m2 đất, 13,5 triệu đồng.

Các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã tham gia giám sát 2.611 công trình, dự án. Qua đó, đã phát hiện 150 vụ vi phạm, kiến nghị xử lý 140 vụ vi phạm. Ngoài ra, các Ban TTND và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng còn phối hợp giám sát trên các lĩnh vực: Quản lý trật tự xây dựng: 3.566 vụ, quản lý đất đai: 840 vụ, thực hiện dân chủ ở cơ sở: 1.342 vụ và 635 vụ việc ở các lĩnh vực khác.

Tại Tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động công tác Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng, đã có 6 ý kiến phát biểu, tập trung vào các vấn đề: Tổ chức hoạt động, việc bầu các thành viên, kinh phí hoạt động, thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai hoạt động…

Ghi nhận các ý kiến tại Tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường cho biết, Mặt trận sẽ tiếp thu ý kiến, kiến nghị để tổng hợp để gửi các cơ quan chức năng, qua đó tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác TTND và giám sát đầu tư của cộng đồng.

Để phát huy tốt vai trò thanh tra, giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Sỹ Trường đề nghị các cấp Mặt trận phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của Ban TTND và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Đồng chí cũng đề nghị mỗi thành viên cần hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc trong hoạt động theo quy định.

B.D
https://laodongthudo.vn/nang-cao-chat-luong-hoat-dong-cong-tac-thanh-tra-nhan-dan-giam-sat-dau-tu-cua-cong-dong-160862.html