Nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc cơ sở

Ngày 29/2, tại huyện Thanh Trì, Cụm Thi đua số 3 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức triển khai kế hoạch và ký Giao ước thi đua năm 2024.

Tại hội nghị, Cụm Thi đua số 3 Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã triển khai kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2024.
Nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc cơ sở
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo Hội nghị.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, năm 2024, Cụm thi đua số 3 Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã triển khai các nội dung trọng tâm. Trong đó, tập trung tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên: Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu, kế hoạch được giao và các phong trào thi đua khác phù hợp với thực tế của từng đơn vị.

Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tăng cường công tác lãnh đạo và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; đổi mới và nâng chất lượng hoạt động của Cụm thi đua.

Hội nghị cũng đã thông qua 7 nội dung Giao ước thi đua năm 2024 với các nội dung cụ thể, trọng tâm. Tiêu biểu như phát động, tổ chức thực hiện sáng tạo, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước ở các cấp gắn với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2024; tổ chức các đợt thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, MTTQ Việt Nam.

Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2024 và các nhiệm vụ trọng tâm; thi đua tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc cơ sở
Cụm Thi đua số 3 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội ký Giao ước thi đua năm 2024.

Thi đua đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân; thi đua đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đối ngoại với nhân dân; thi đua nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 đơn vị trong Cụm Thi đua số 3 đã ký kết Giao ước thi đua trước sự chứng kiến của các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Phát biểu định hướng công tác năm 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đề nghị Cụm Thi đua số 3 bám sát nhiệm vụ, chủ đề công tác năm của Thành phố, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ cơ sở. Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các hoạt động bám sát vào nhiệm vụ chính trị, phát huy sự tham gia của Nhân dân. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp.

Mặt khác, Cụm Thi đua số 3 cần chuẩn bị tốt Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở; quan tâm, chỉ đạo các cơ sở tổ chức đại hội đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn và thực hiện đúng tiến độ đề ra. Các đơn vị cần chuẩn bị khẩn trương các nội dung cho đại hội MTTQ các huyện, nhiệmkỳ 2024-2029.

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, các đơn vị trong cụm đã dâng hương tại Đình thờ Tiên triết Chu Văn An, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì.

Bảo Thoa

Nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc cơ sở (laodongthudo.vn)