Nâng cao chất lượng toàn diện của lực lượng vũ trang huyện Gia Lâm

Năm 2024, Ban chỉ huy (BCH) Quân sự huyện Gia Lâm tiếp tục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ chính trị của đơn vị, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, không ngừng nâng cao chất lượng toàn điện của lực lượng vũ trang huyện.

BCH Quân sự huyện Gia Lâm vừa tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Tại buổi lễ, Thượng tá Phạm Hồng Quang – Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện đã quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2024.

Cụ thể, BCH Quân sự và các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Bộ Tư lệnh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 – 2030 và những năm tiếp theo.

Nâng cao chất lượng toàn diện của lực lượng vũ trang huyện Gia Lâm
Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Gia Lâm Nguyễn Việt Hà phát biểu tại buổi lễ.

Cùng đó, BCH Quân sự và các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện Gia Lâm; xây dựng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ vững mạnh toàn điện có sức chiến đấu cao, phối hợp với các lực lượng xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trên địa bàn, không để bị động bất ngờ; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đơn vị tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ chính trị của đơn vị, truyền thống, pháp luật, kỷ luật, đạo đức lối sống, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, không ngừng nâng cao chất lượng toàn điện của lực lượng vũ trang huyện Gia Lâm.

Nâng cao chất lượng toàn diện của lực lượng vũ trang huyện Gia Lâm
Lãnh đạo huyện Gia Lâm tham quan mô hình học cụ của các đơn vị.

BCH Quân sự huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo huấn luyện theo phương châm “Cơ bản – Thiết thực – Vững chắc”, Cơ bản – Thiết thực – Chất lượng”; chú trọng đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện; huấn luyện, rèn luyện cán bộ chỉ huy, cơ quan là trọng tâm; huấn luyện, luyện tập, diễn tập sát thực tế chiến đấu, phù hợp với đối tượng, địa bàn tác chiến, điều kiện chiến tranh vũ khí công nghệ cao phù hợp với tổ chức biên chế và vũ khí trang bị hiện có, nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Nâng cao chất lượng toàn diện của lực lượng vũ trang huyện Gia Lâm
Lãnh đạo huyện Gia Lâm khen thưởng các tập thể tiêu biểu

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Bí thư Huyện ủy Gia Lâm, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Nguyễn Việt Hà biểu dương những thành tích đạt được trong công tác huấn luyện của BCH Quân sự huyện Gia Lâm năm 2023 và những tháng đầu năm 2024.

Thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu BCH Quân sự huyện Gia Lâm nghiêm tuc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Bộ Tư lệnh và Huyện ủy về công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương; phối hợp với các ngành liên quan trong thực hiện nhiệm vụ để công tác huấn luyện đạt kết quả tốt nhất; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024.

Lãnh đạo Huyện ủy Gia Lâm cũng yêu cầu BCH quân sự huyện tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác quân sự, quốc phòng; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang của huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao…

Tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2024, BCH Quân sự huyện Gia Lâm đã phát động phong trào thi đua và đợt thi đua cao điểm Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024). Nhân dịp này, BCH Quân sự huyện Gia Lâm và các tập thể có thành tích tiêu biểu trong đợt thi đua “Mừng Đảng, Mừng Xuân, ra quân quyết thắng” năm 2024 đã được biểu dương, khen thưởng.

PV

Nâng cao chất lượng toàn diện của lực lượng vũ trang huyện Gia Lâm (laodongthudo.vn)