Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng

Trong thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy, các cấp ủy đảng quận Thanh Xuân đã triển khai thực hiện khối lượng rất lớn về công tác xây dựng Đảng, đạt kết quả tốt và có chất lượng.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai vừa chủ trì hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) và tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025) của quận Thanh Xuân. Dự hội nghị có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồng Nhật.

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến, trong thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy, các cấp ủy đảng đã triển khai thực hiện khối lượng rất lớn về công tác xây dựng Đảng, đạt kết quả tốt và có chất lượng.

Quận ủy đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai phát biểu tại hội nghị.

Quận ủy Thanh Xuân đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đã tạo cho kinh tế – xã hội của quận tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, mức tăng trưởng đạt khá. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn quận năm 2023 đạt hơn 105.981 tỷ đồng (tăng 24% so với năm 2020); tổng thu ngân sách đạt hơn 6.164 tỷ đồng (tăng 31% so với năm 2020). Chất lượng giáo dục, đào tạo từng bước được nâng cao, liên tục 9 năm liền (từ năm 2014 đến năm 2023) công tác giáo dục và đào tạo của quận được xếp thứ nhất trong toàn thành phố. Đến nay, quận không còn hộ nghèo.

Công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn quận đạt được kết quả tích cực; tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các chỉ tiêu về xây dựng Đảng hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm hơn và có chuyển biến tích cực. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện bài bản, chặt chẽ, đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được siết chặt…

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng
Toàn cảnh hội nghị.

Về kết quả thực hiện Điều lệ Đảng trong 15 năm qua, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc quán triệt đầy đủ, nghiêm túc Điều lệ Đảng và các văn bản của cấp ủy cấp trên. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy cơ sở thường xuyên nghiên cứu một cách có hệ thống các văn bản có liên quan, vận dụng thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng.

Cấp uỷ các cấp trong Đảng bộ quận Thanh Xuân đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt Điều lệ Đảng cùng các nghị quyết, chủ trương, quy định của Đảng và của cấp uỷ cấp trên. Kết quả thi hành Điều lệ Đảng trong Đảng bộ quận Thanh Xuân cho thấy sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng…

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đề nghị các cấp ủy tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ các nghị quyết, kết luận và chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về công tác xây dựng Đảng; tập trung sơ kết, tổng kết các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, thành phố theo đúng quy định.

Đồng thời, tiếp tục xây dựng Đảng bộ quận thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; tập trung chuẩn bị tốt nhân sự, văn kiện cho Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2025-2030…

H.L