Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng dân tộc thiểu số

Hà Nội hiện có gần 108.000 người dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc 50/53 DTTS sinh sống đan xen cùng người Kinh ở tất cả hầu hết 30/30 quận, huyện, thị xã (chiếm 1,3% dân số toàn Hà Nội).

z4631729245849-904f79a8c377accb5ebdc537309b0f92-1692869881749-1692869882982355067545.jpg

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị – Ảnh: Hanoi.gov.vn

Sáng 24/8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị về kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 – 2030.

Hà Nội hiện có gần 108.000 người DTTS thuộc 50/53 DTTS sinh sống đan xen cùng người Kinh ở tất cả hầu hết 30/30 quận, huyện, thị xã (chiếm 1,3% dân số toàn Hà Nội).

Theo TP. Hà Nội, Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi của Thủ đô giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 (2021-2025) được triển khai thực hiện đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng DTTS Thủ đô.

Trong những năm qua, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn được  quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đảm bảo, đầy đủ kịp thời.

Theo đó, đến nay TP đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu đến năm 2025 theo Nghị quyết của Quốc hội. Đối với các chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu đến năm 2025, định hướng 2030 theo Nghị quyết Quốc hội và kế hoạch của TP đang được các cấp, các ngành triển khai thực hiện tích cực. Theo dự kiến của các ngành thì đến năm 2025 TP sẽ cơ bản hoàn thành.

Trong giai đoạn 2021-2025, TP đã ưu tiên dành nguồn lực lớn với hơn 2.144 tỷ đồng để thực hiện Chương trình. Đến nay, đã bố trí hơn 1.172 tỷ đồng để hỗ trợ các huyện vùng đồng bào DTTS. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, TP đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đến năm 2025 của Quốc hội (19/35 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu). Nổi bật, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; 100% số trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố; tỷ lệ học sinh mẫu giáo 5 tuổi đến trường đạt trên 98%, học sinh trong độ tuổi học tiểu học đến trường đạt trên 97%, học trung học cơ sở trên 95%…

Về kết quả thực hiện các dự án nguồn vốn Đầu tư xây dựng cơ bản, đến nay, TP đã bố trí vốn cho 95/114 dự án (đạt 83% kế hoạch với kinh phí đã bố trí hơn 1.050 tỷ đồng); đã thực hiện giải ngân được 883,548 tỷ đồng (đạt 83%); đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư 52 dự án, còn lại 15 dự án cơ bản hoàn thành, 13 dự án đang thi công, 15 dự án chuẩn bị khởi công, dự kiến hoàn thành và cơ bản hoàn thành 2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, thời gian qua, Hà Nội đã chủ động và sớm cụ thể hoá các chỉ tiêu để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 – 2030.

Quá trình triển khai đã quan tâm thực hiện tốt công tác truyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, khảo sát, tham mưu kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc. MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội đã phát huy vai trò giám sát, phản biện, tuyên truyền, vận động Nhân dân, đồng bào vùng DTTS, miền núi tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện Chương trình. Ngoài ra, từ năm 2021 đến nay, Thành phố đã bố trí nguồn vốn để thực hiện các dự án và đạt 83% kế hoạch đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, thời gian tới, các ngành tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu, mục tiêu để cụ thể hoá trong quá trình thực hiện. Đặc biệt chú ý các chỉ tiêu theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.

Ngoài ra, TP ưu tiên bố trí đủ nguồn lực để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS. Đối với 35 dự án mới của các huyện đề xuất, TP nghiên cứu tiếp tục đề xuất HĐND TP điều chỉnh, bổ sung, cập nhật các dự án thực sự cần thiết vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tạo điều kiện thuận lợi thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và đầu tư giai đoạn 2025-2030. Đối với các đề án, dự án nguồn vốn sự nghiệp, cần khẩn trương rà soát tổng thể, tổng hợp, điều chỉnh kịp thời để tổ chức thực hiện.

Đặc biệt quan tâm bổ sung các dự án, đề án hỗ trợ sản xuất, kinh doanh có quy mô phù hợp, hiệu quả cao. Thành phố ưu tiên bố trí đủ nguồn lực để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS./.

Văn Thiện

https://nguoihanoi.vn/nang-cao-doi-song-vat-chat-tinh-than-cua-dong-bao-vung-dan-toc-thieu-so-76230.html