Nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân

Ngày 17/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội về tình hình triển khai nhiệm vụ và phương hướng hoạt động thời gian tới.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội có 25 Hội hữu nghị và tổ chức thành viên với tổng số hơn 40.000 hội viên và trải qua 6 kỳ Đại hội.

Từ sau Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 đến nay, Liên hiệp và các Hội, tổ chức thành viên đã triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân; duy trì quan hệ đối tác với các đại sứ quán, tổ chức quốc tế ở trong và ngoài nước. Qua đó, đóng góp vào sự phát triển của công tác đối ngoại chung của Thành phố, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Hà Nội và bạn bè quốc tế, giới thiệu hình ảnh Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thành phố vì hòa bình, Thủ đô Anh hùng, phát triển năng động và hội nhập quốc tế.

Tại buổi làm việc, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cùng các Hội thành viên đã nêu một số khó khăn trong hoạt động và đề xuất, kiến nghị giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới. Đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân.

Phó Bí Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì buổi làm việc
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, là Thủ đô vì thế Hà Nội có trách nhiệm, sứ mệnh thiêng liêng trong triển khai các hoạt động đối ngoại, trong đó, có đối ngoại Nhân dân.

“Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã thực sự trở thành cầu nối quan trọng, góp phần tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết, mở rộng hợp tác trên nhiều mặt giữa Hà Nội và các Thành phố lớn trên thế giới; góp phần thúc đẩy sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước; giúp bạn bè quốc tế có một cách nhìn toàn diện về đất nước, con người Việt Nam, về Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, anh hùng, Thành phố Vì hòa bình”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đánh giá.

Nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định, hợp tác vì mục tiêu hòa bình, phát triển vẫn là xu hướng chủ đạo giữa các quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Để làm tốt công tác đối ngoại nhân dân của Thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy Hà Nội; không ngừng nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, cụ thể hóa thành nội dung hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp.

Bên cạnh đó, chủ động, tích cực phối hợp với các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các đơn vị thành viên của Liên hiệp nhằm đưa hoạt động đối ngoại nhân dân lên tầm cao mới; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội và các tổ chức thành viên vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đối với những kiến nghị của Liên hiệp hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến giao các sở, ngành chức năng nghiên cứu, đề xuất và giải quyết theo thẩm quyền.

Hoàng Phúc
https://laodongthudo.vn/nang-cao-hieu-qua-doi-ngoai-nhan-dan-159429.html