Nâng cao mức độ hài lòng đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công

Mục tiêu của Hà Nội phấn đấu chỉ số mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) của thành phố năm 2023 đạt trên 85%, năm 2025 đạt từ 90% đến 95%.

Trong giai đoạn 2021-2025, Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. Ảnh minh họa.

Ngày 11/6, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND về cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội.

kế hoạch nêu rõ, trong giai đoạn 2021-2025, Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố để cải thiện mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc cung cấp dịch vụ công. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô đến năm 2025. Phấn đấu chỉ số SIPAS của thành phố năm 2023 đạt trên 85%, năm 2025 đạt từ 90% đến 95%.

Để hoàn thành mục tiêu trên, hằng năm, Thủ trưởng các Sở, cơ quan tương đương Sở, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tích cực thực hiện thông tin, tuyên truyền đầy đủ kịp thời, khách quan về việc triển khai và kết quả xác định chỉ số SIPAS tới các cá nhân, tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức về quyền lợi và trách nhiệm trong việc tham gia giám sát, phản hồi ý kiến về chất lượng cung ứng dịch vụ công, chất lượng phục vụ tại các cơ quan thuộc thành phố.

Mở rộng các hình thức thông tin để người dân, tổ chức tiếp cận dịch vụ công của các cơ quan một cách dễ dàng, nhanh chóng. Tập trung đầu tư đầy đủ trang thiết bị hiện đại, dễ sử dụng để người dân, tổ chức sử dụng trong quá trình giao dịch, giải quyết công việc. Đăng tải công khai, đầy đủ nội dung thủ tục hành chính, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả, thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện, thời gian thực hiện, phí, lệ phí đối với từng thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” của các cơ quan, đơn vị, Cổng giao tiếp điện tử của thành phố và trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

Các sở, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm quy định về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; hướng dẫn các cá nhân, tổ chức kê khai hồ sơ đầy đủ, chính xác, tuyệt đối không để các cá nhân, tổ chức phải đi lại quá một lần để bổ sung hồ sơ…

PV / nguoihanoi.com.vn