Nâng cao nhận thức của các cơ quan, doanh nghiệp trong công tác an toàn vệ sinh lao động

Ngày 5/5, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thanh Trì tổ chức tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho người sử dụng lao động và cán bộ làm công tác ATVSLĐ của các doạnh nghiệp trên địa bàn huyện.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Hưng – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động tiêu cực bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng việc cải thiện, xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động đã được các cấp, ngành huyện Thanh Trì và chủ sử dụng lao động quan tâm, triển khai thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả; thể hiện qua việc thường xuyên kiện toàn, bố trí người làm công tác ATVSLĐ, công tác tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, đào tạo về ATVSLĐ tại doanh nghiệp. Công tác này được đổi mới với nhiều hình thức phong phú, cách làm sáng tạo.

Buổi tập huấn sẽ giúp các học viên nắm bắt hệ thống chính sách pháp luật ATVSLĐ, biện pháp tổ chức triển khai công tác ATVSLĐ trong doanh nghiệp để bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động, đảm bảo sự phát triển ổn định bền vững của doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, các đại biểu về dự được thạc sĩ Nguyễn Khánh Long – Trưởng Phòng Chính sách Bảo hộ lao động, Cục An toàn lao động (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) truyền đạt nội dung như: Chính sách mới về ATVSLĐ; một số chế độ, chính sách bảo hộ lao động, ATVSLĐ đối với người lao động được áp dụng tại doanh nghiệp; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác bảo hộ lao động; các quy định về ATVSLĐ; các yêu cầu về khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động; các quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm ATVSLĐ; các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất, phương pháp xác định và biện pháp cải thiện điều kiện làm việc…

Thông qua hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan, doanh nghiệp, trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ; đồng thời nâng cao ý thức của người lao động trong việc thực hiện biện pháp an toàn lao động khi làm việc, nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Bảo Thoa

https://laodongthudo.vn/nang-cao-nhan-thuc-cua-cac-co-quan-doanh-nghiep-trong-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong-139570.html