Nâng cao nhận thức của người dân qua cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến

Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến”. Thông qua cuộc thi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tinh thần tự giác tìm hiểu, tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, người lao động.

Theo Trưởng phòng Tư pháp quận Thanh Xuân Nguyễn Công Bách, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, thu hút được sự tham gia đông đảo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân trên địa bàn quận.

Số lượng bài dự thi đạt 103.439 bài, chiếm tỷ lệ 35% dân số trên địa bàn quận, trung bình mỗi hộ gia đình có từ 1 đến 2 bài tham gia dự thi.

Nâng cao nhận thức của người dân qua cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến
Ban Tổ chức trao giải cho 6 tập thể đạt giải trong cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến”.

Thông qua cuộc thi, người dự thi có thể biết thêm nhiều quy định của pháp luật về dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tinh thần tự giác tìm hiểu, tuân thủ pháp luật; giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân tiếp cận, tìm hiểu và nắm bắt các văn bản pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, phù hợp với xu thế tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến nhận định, thời gian qua công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận đã được các đơn vị thực hiện tốt, đạt kết quả đáng ghi nhận.

Để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong công tác phổ biến giáo dục, pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở và tạo hiệu ứng lan tỏa trong tháng hưởng ứng Ngày pháp luật, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Thanh Xuân đề nghị: Các đơn vị, ban, ngành liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Kết luận số 80 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 13/9/2022 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền, phát huy vai trò của phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong công tác hòa giải ở cơ sở phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Nâng cao nhận thức của người dân qua cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến
Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân đạt giải trong cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến”.

Trong đó, trọng tâm là đổi mới nội dung, đa dạng hóa về hình thức, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để đảm bảo đầy đủ quyền tiếp cận thông tin về pháp luật của công dân, đề cao tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ và các tầng lớp nhân dân, xây dựng lối sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Chú trọng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục nhân rộng, phát huy các mô hình hay, cách làm hiệu quả để việc tìm hiểu pháp luật trở thành một công việc thường xuyên, hàng ngày và là trách nhiệm của từng cán bộ đảng viên và của mỗi người dân.

Ngoài ra, phát huy tinh thần tự giác, tiên phong, gương mẫu, đi đầu của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc tuân thủ, chấp hành pháp luật, tích cực tham gia công tác phổ biến giáo dục, pháp luật bằng từng việc làm cụ thể gắn với việc nâng cao trách nhiệm, đạo đức trong thực thi công vụ.

Dịp này, quận Thanh Xuân cũng đã tổ chức trao giải cho 6 tập thể và 31 cá nhân đạt giải trong cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến”. Trong đó, về giải tập thể, giải Nhất được trao cho Ủy ban nhân dân phường Khương Trung. Về giải cá nhân, giải Nhất thuộc về bà Trần Thị Vân Anh – Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Lân và em Phạm Hương Giang – Học sinh lớp 9A3, Trường Trung học cơ sở Phan Đình Giót.

L.T