Nâng cao nhận thức, thực hiện hiệu quả hơn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Quận ủy Thanh Xuân vừa tổ chức buổi sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, việc tập hợp, hệ thống lại những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, những bài viết có giá trị của đồng chí Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một việc làm hết sức cần thiết. Qua đó, giúp các cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm vững và triển khai có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo Bí thư Quận ủy Thanh Xuân, cuốn sách là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là cuốn “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta.

Thực hiện Kế hoạch số 147-KH/TU, ngày 30/3/2023 của Thành ủy Hà Nội về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân đã ban hành Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm, với mục đích giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân quận Thanh Xuân nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Nâng cao nhận thức, thực hiện hiệu quả hơn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Để đợt sinh hoạt chính trị được triển khai nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng tới từng chi bộ, tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đề nghị, ngay sau buổi sinh hoạt chính trị, các cấp ủy đảng trực thuộc nghiêm túc xây dựng kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng này.

Đồng thời, gắn với sinh hoạt chính trị về Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của quận trong năm 2023 “Phát huy các giá trị văn hóa, xây dựng đạo đức công vụ và nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Thanh Xuân” và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương, liên hệ với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cơ quan, đơn vị mình.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần phải sớm tổ chức cho cán bộ, đảng viên đọc, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách; đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ; liên hệ với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của địa phương, đơn vị mình.

Nâng cao nhận thức, thực hiện hiệu quả hơn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Các đại biểu tham gia buổi sinh hoạt.

Ngoài ra, từ nhận thức đến hành động đòi hỏi phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phương pháp phải đúng, bài bản, khoa học, chặt chẽ. Cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị cần vận dụng đúng đắn, phù hợp các bài học kinh nghiệm được đúc rút từ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu trong cuốn sách của Tổng Bí thư.

“Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, cả hệ thống chính trị và Nhân dân quận Thanh Xuân hiểu và thực hiện hiệu quả hơn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng quận Thanh Xuân ngày càng phát triển toàn diện, bền vững” – Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai tin tưởng.

Tại hội nghị, Phó Giáo sư, tiến sĩ Lê Văn Cường – Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã giới thiệu, quán triệt ba nội dung cốt lõi của tác phẩm: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” được trình bày hơn 600 trang với 111 bức ảnh minh họa, là tập hợp các bài viết tổng quan công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phương Thảo
https://laodongthudo.vn/nang-cao-nhan-thuc-thuc-hien-hieu-qua-hon-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-154778.html