Nâng cao vai trò, vị trí của công tác Nữ công Công đoàn

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai hiệu quả công tác Nữ công và phong trào nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), qua đó, góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ và tạo động lực để nữ CNVCLĐ phấn đấu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa, nhận thức rõ vai trò, vị trí công tác Nữ công ở cơ sở và xác định công tác Nữ công là nhiệm vụ quan trọng của Ban Chấp hành Công đoàn mỗi cấp, LĐLĐ Thành phố đã tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn thường xuyên rà soát, kiện toàn, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng.

Đến nay, có 5.615/5.832 Công đoàn cơ sở đủ điều kiện đã thành lập Ban Nữ công quần chúng (chiếm 96,3%).

TRỰC TIẾP: Tôn vinh, khích lệ tài năng, trí tuệ nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ Nữ công
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa và Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh tặng Bằng khen và hoa chúc mừng nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ Nữ công Công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2017-2022.

Bên cạnh đó, bám sát định hướng của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố đã xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các cơ chế chính sách có liên quan đến lao động nữ, tạo môi trường hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác vận động nữ CNVCLĐ Thủ đô; nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới… Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đối với phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công trong tình hình mới.

Năm 2022, LĐLĐ Thành phố đã tổ chức Tọa đàm trực tiếp kết hợp trực tuyến với chủ đề “Tự chăm sóc sức khỏe bản thân, sức khỏe hậu Covid-19, sức khỏe tiền mãn kinh, mãn kinh”, thu hút hơn 15.600 lượt CNVCLĐ theo dõi. Hưởng ứng “Tháng Công nhân” LĐLĐ Thành phố đã phối hợp tổ chức khám sức khỏe, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho 490 công nhân lao động tại các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Ngoài ra, hơn 2.100 công nhân lao động đã được Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp với các đơn vị tổ chức khám sức khỏe miễn phí.

Các hoạt động kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” được triển khai sâu rộng trong các cấp Công đoàn.

Năm 2022, đã có trên 80% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở; LĐLĐ Thành phố đã tổ chức biểu dương 100 “Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu”, trao hỗ trợ học bổng cho 100 con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2021-2022 và Biểu dương 60 “Nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ Nữ công tiêu biểu giai đoạn 2017-2022”.

Ngoài ra, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn đặc biệt quan tâm thực hiện tốt công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ thông qua việc chủ trì hoặc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ tại các doanh nghiệp; đồng thời tập trung triển khai hiệu quả công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho lao động nữ.

Thông qua việc tập trung triển khai hiệu quả công tác Nữ công và phong trào nữ CNVCLĐ đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Công đoàn Thủ đô và góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn tiếp tục tập trung củng cố, kiện toàn, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, cán bộ làm công tác Nữ công Công đoàn các cấp; nâng cao chất lượng hoạt động Câu lạc bộ Nữ công, Câu lạc bộ Nữ khoa học; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nữ CNVLĐ, trong đó, tập trung vào phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”.

Cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những quy định riêng đối với lao động nữ trong Bộ Luật Lao động và các chính sách liên quan trực tiếp đến lao động nữ; tuyên truyền những quy định liên quan đến bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình gắn với tổ chức giáo dục truyền thống nhân các ngày kỷ niệm của giới; đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ; phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách liên quan lao động nữ…

Mạnh Quân
https://laodongthudo.vn/nang-cao-vai-tro-vi-tri-cua-cong-tac-nu-cong-cong-doan-150600.html