Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.

Từ ngày 22/4, thành phố Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên – Huế thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID). Trong ngày thí điểm đầu tiên, Sở Tư pháp Hà Nội đã cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng này.

Để hướng dẫn người dân trong ngày đầu tiên triển khai thí điểm, đại diện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) – Bộ Công an đã tới Sở Tư pháp Hà Nội để giải đáp những thắc mắc của người dân về quy trình cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID. Sở Tư pháp Hà Nội cũng bố trí đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân có nhu cầu thực hiện trên thiết bị di động.

Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được triển khai cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Đối với các trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, trường hợp thuộc đối tượng miễn, giảm phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp có nhu cầu được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn).

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được thực hiện thí điểm nhằm tạo điều kiện cho công dân có thêm lựa chọn phương thức yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp bên cạnh phương thức yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn), qua hệ thống bưu chính công ích và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Sở Tư pháp.

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID
Người dân thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp Hà Nội.

Với việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID, công dân có thể thực hiện yêu cầu mọi lúc, mọi nơi, thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet, đồng thời thực hiện thanh toán trực tuyến, theo dõi được trạng thái xử lý hồ sơ; tải được kết quả Phiếu lý lịch tư pháp về thiết bị điện tử.

Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.

Phiếu lý lịch tư pháp được cấp bằng bản điện tử (được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của Sở Tư pháp) có giá trị pháp lý như bản gốc Phiếu lý lịch tư pháp giấy. Phiếu lý lịch tư pháp điện tử sẽ mặc định được trả về tài khoản của công dân trên VNeID, Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/), Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn). Trường hợp công dân có nhu cầu nhận kết quả Phiếu lý lịch tư pháp (bản giấy) thì được trả kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại Bộ phận Một cửa Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Để kịp thời hướng dẫn người dân, trong ngày 22/4, Sở Tư pháp Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID và Hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ và nhận kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.

Đồng thời, Sở Tư pháp Hà Nội cũng ban hành Công văn số 1318/STP-PBGDPL, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; các cơ quan báo, đài Thành phố phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền Hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội biên soạn đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Với hai quy trình Hướng dẫn đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID và Hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ và nhận kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được xây dựng cụ thể, chi tiết, dễ hiểu, người dân có thể dễ dàng hình dung ra những nội dung mình cần làm, có thể tự mình thực hiện yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp mọi lúc, mọi nơi thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet.

Phương Thảo