Nghiên cứu chế độ đào tạo lý luận chính trị đối với cán bộ trong tình hình mới

Chiều 28/7, Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp thực hiện hiệu quả chế độ đào tạo lý luận chính trị đối với cán bộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới”.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho biết, với mong muốn góp phần hoàn thiện thể chế đào tạo lý luận chính trị, Ban Nghiên cứu đề tài khoa học đã đặt ra vấn đề: “Chế độ đào tạo lý luận chính trị đối với cán bộ trong tình hình mới” nhằm hệ thống hóa những nội dung mang tính lý luận, tổng hợp đầy đủ các luận chứng thực tiễn về chế độ đào tạo lý luận chính trị thời gian qua. Từ đó, nghiên cứu, đề xuất chế độ đào tạo lý luận chính trị phù hợp với tình hình mới và đề ra các giải pháp khả thi thực hiện hiệu quả công tác đào tạo lý luận chính trị.
Nghiên cứu chế độ đào tạo lý luận chính trị đối với cán bộ trong tình hình mới
Hội thảo khoa học “Giải pháp thực hiện hiệu quả chế độ đào tạo lý luận chính trị đối với cán bộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới”. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã trao đổi, tham luận nhiều nội dung phong phú, đa dạng, gồm cả luận giải lý luận và đánh giá thực tiễn.

Các đại biểu đề cập 4 nhóm vấn đề chính gồm: Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về đào tạo lý luận chính trị; bối cảnh, những nhân tố ảnh hưởng và yêu cầu đặt ra đối với đào tạo lý luận chính trị trong tình hình mới; làm rõ thực trạng thực hiện chế độ đào tạo lý luận chính trị tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở đào tạo (ở cả ba bậc sơ cấp, trung cấp, cao cấp); đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chế độ đào tạo lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu tình hình mới…

TS Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết, Đảng bộ thành phố Hà Nội có hơn 46,6 vạn đảng viên, chiếm khoảng 9% tổng số đảng viên của cả nước; gần 10 nghìn cán bộ, công chức và 120 nghìn viên chức.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác đào tạo lý luận chính trị, Thành ủy Hà Nội luôn coi trọng, xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác đào tạo lý luận chính trị cho mỗi cán bộ, đảng viên theo các quy định của Trung ương.

Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy đưa ra nhiều giải pháp mang tính căn cơ, thiết thực nhằm đổi mới công tác đào tạo cán bộ; ngay từ đầu nhiệm kỳ đã tham mưu ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo”.

Nhờ đó, công tác đào tạo cán bộ nói chung, đào tạo lý luận chính trị nói riêng của Thủ đô Hà Nội đạt được nhiều kết quả tích cực, dần đi vào nền nếp, chất lượng và hiệu quả. Trong đó, trung bình hằng năm, Thành phố cử khoảng 200 cán bộ đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị; mở 25 lớp trung cấp chính trị cho 2.000 cán bộ và mở các lớp sơ cấp chính trị theo quy định.

Hoàng Phúc