Người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng xây đường vào 3 trường học tại quận Thanh Xuân

Theo Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân, sau quá trình tuyên truyền, vận động, đến ngày 14/11/2023, toàn bộ các hộ dân thuộc dự án Xây dựng tuyến đường vào cụm 3 trường phường Thanh Xuân Nam đã đồng thuận, tự nguyện bàn giao mặt bằng.

Dự án Xây dựng tuyến đường vào cụm 3 trường phường Thanh Xuân Nam thuộc địa giới hành chính 2 phường Thanh Xuân Nam, phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân) và xã Tân Triều (huyện Thanh Trì) với tổng diện tích 10.356m2. Là đất của 4 tổ chức (2 tổ chức trên địa bàn phường Thanh Xuân Nam và 2 tổ chức trên địa bàn phường Hạ Đình) và 114 hộ gia đình, cá nhân (8 hộ dân trên địa bàn phường Thanh Xuân Nam và 106 hộ dân trên địa bàn phường Hạ Đình).

UBND quận Thanh Xuân đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án đối với 114/114 hộ dân và 4 tổ chức; trong đó, 72/114 hộ đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng và phá dỡ công trình; 4/4 tổ chức đã bàn giao mặt bằng và phá dỡ công trình. 42/114 hộ chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng (14 hộ được xét mua nhà tái định cư và 28 hộ không được xét mua nhà tái định cư).

Người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng xây đường vào 3 trường học tại quận Thanh Xuân
Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lê Hồng Thắng – Trưởng Ban cưỡng chế thực hiện thu hồi đất đã tổ chức tiếp, đối thoại với 18 hộ dân.

Ngày 14/9/2023, UBND quận Thanh Xuân đã ban hành 28/42 Quyết định cưỡng chế thu hồi đất (đợt 1) đối với các trường hợp hộ dân không đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Ngày 14/9/2023, UBND quận Thanh Xuân ban hành Quyết định số 2646/QĐ-UBND về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường vào cụm 3 trường phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân.

Ban cưỡng chế thu hồi đất quận Thanh Xuân đã tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân chưa đồng thuận sớm nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trong quá trính tổ chức tuyên truyền vận động đã có 10/28 hộ dân đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận để thực hiện dự án.

Ngày 27/10/2023, UBND quận Thanh Xuân ban hành Kế hoạch số 249/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường vào cụm 3 trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân.

Ngày 8/11/2023, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lê Hồng Thắng – Trưởng Ban cưỡng chế thực hiện thu hồi đất đã tổ chức tiếp, đối thoại với 18 hộ dân. Tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lê Hồng Thắng đã trao đổi, giải thích về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; trả lời toàn bộ ý kiến, kiến nghị của các hộ dân và đã có 3/18 hộ dân đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng ngay sau cuộc họp.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lê Hồng Thắng, UBND quận vẫn quyết liệt chỉ đạo Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và UBND phường Hạ Đình; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, vận động linh hoạt, sáng tạo, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị khu dân cư tổ chức tuyên truyền vận động đến từng hộ dân.

Kết quả đến 19h ngày 14/11/2023, toàn bộ các hộ dân còn lại đã đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng. UBND quận Thanh Xuân không phải thực hiện tổ chức cưỡng chế thu hồi đất vào 8 giờ sáng 16/11/2023 theo Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 27/10/2023 của UBND quận Thanh Xuân.

Lê Thắm