Nhân rộng mô hình gia đình tiêu biểu

Nhận thức vai trò to lớn của gia đình đối với sự phát triển của xã hội, thời gian qua, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội luôn quan tâm, chú trọng công tác gia đình. Đáng chú ý, từ các mô hình gia đình tiêu biểu, phong trào xây dựng gia đình tiêu biểu trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô nói chung và ngành GTVT Hà Nội nói riêng ngày càng phát triển, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Nhân rộng mô hình gia đình tiêu biểu

Nhận thức rõ gia đình là nơi kết nối, gắn kết các thế hệ, giữ gìn, phát huy những chuẩn mực, giá trị, tinh hoa văn hoá dân tộc, là mạch nguồn vun đắp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thời gian qua, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác vận động công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Các nội dung về công tác gia đình được lồng ghép, gắn với phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, các nội dung về xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc trở thành các tiêu chí để bình xét, công nhận danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Nhân rộng mô hình gia đình tiêu biểu
Các hạt nhân gia đình tiêu biểu của Công đoàn ngành GTVT Hà Nội tham quan khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Theo bà Tạ Thị Mỹ Thanh – Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, nhận thức tầm quan trọng của gia đình, trong các năm qua Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở quan tâm công tác xây dựng gia đình của CNVCLĐ, coi xây dựng gia đình hạnh phúc là một trong những nhân tố quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững của xã hội. Hằng năm, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đều tổ chức biểu dương Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu và khen thưởng các cháu là con CNVCLĐ ngành GTVT có nhiều thành tích trong học tập. Qua hoạt động này trực tiếp phát huy vai trò tích cực của mỗi CNVCLĐ trong cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, trong gia đình và xã hội, động viên khích lệ các cháu là con CNVCLĐ trong học tập, góp phần giữ vững truyền thống nhân ái, đạo đức, nề nếp của gia đình người Việt Nam.

Theo đại diện Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, trong năm 2023, Công đoàn ngành đã tổ chức biểu dương 75 gia đình tiêu biểu được lựa chọn trong hàng nghìn gia đình tiêu biểu tại các đơn vị trực thuộc. Cùng đó, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tuyên dương 177 cháu là con CNVCLĐ đạt thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2022 – 2023. Đáng chú ý, trong số 177 cháu là con CNVCLĐ được tuyên dương lần này có 1 cháu đạt giải Ba môn Hóa học cấp Quốc gia; 4 cháu đạt giải cấp tỉnh/thành phố; 45 cháu có thành tích đạt các giải cấp quận/huyện/thị xã. Và đặc biệt 127 cháu 10 năm liên tục đạt danh hiệu học giỏi, có nhiều cháu đạt học sinh giỏi cả 12 năm học phổ thông.

Cùng với hoạt động tôn vinh, khen thưởng kịp thời, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng triển khai cho các gia đình và con CNVCLĐ tham quan khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám và bố trí xe buýt 2 tầng đi tham quan các danh thắng của Hà Nội. Hoạt động này nhằm quảng bá các danh thắng Thủ đô, vun bồi thêm tình yêu Thủ đô trong mỗi gia đình.

Duy trì và giữ vững phong trào

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác gia đình, Người khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng, vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, ngoài Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, nhiều đơn vị thuộc Công đoàn Thủ đô cũng tập trung triển khai hiệu quả công tác này; coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tổ chức Công đoàn nhằm giúp CNVCLĐ yên tâm công tác, lao động, sản xuất, cống hiến cho xã hội.

Theo ghi nhận, nhiều đơn vị đã kịp thời triển khai, tuyên truyền cho CNVCLĐ về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; các kiến thức về công tác phụ nữ trong tình hình mới và công tác bình đẳng giới; kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình; kiến thức nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em phát triển toàn diện; kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ CNVCLĐ; tuyên truyền thay đổi nhận thức, hành vi của nam giới về bình đẳng giới và chia sẻ công việc gia đình… Thông qua đó, nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ, góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình; tăng cường giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình.

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thường xuyên chú trọng tới công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, giúp CNVCLĐ có việc làm, thu nhập ổn định để chăm lo cho cuộc sống gia đình, thông qua các hoạt động như: Hỗ trợ cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp, đối tác để đoàn viên được sử dụng các dịch vụ với giá ưu đãi từ 10% – 50%; hướng dẫn, thẩm định, giải ngân cho CNVCLĐ vay vốn từ Quỹ trợ vốn CNVCLĐ Thủ đô nghèo phát triển kinh tế gia đình; tổ chức khám sức khỏe, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động…

Nhiều đơn vị Công đoàn Thủ đô cũng đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”… Qua đó, khích lệ CNVCLĐ thể hiện tài năng sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, đảm bảo chất lượng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội; đồng thời động viên CNVCLĐ xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Trở lại với những hoạt động nhân rộng mô hình gia đình tiêu biểu ở Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, bà Tạ Thị Mỹ Thanh – Chủ tịch Công đoàn ngành chia sẻ, thời gian tới Công đoàn ngành GTVT Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế và tuyên truyền để CNVCLĐ hiểu thấu đáo mục đích, ý nghĩa và giá trị của việc xây dựng gia đình tiêu biểu… Thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động cả về vật chất, tinh thần, tạo điều kiện tốt nhất để CNVCLĐ yên tâm công tác, xây dựng gia đình văn hoá, hạnh phúc, xây dựng “Gia đình tiêu biểu” góp phần xây dựng Thủ đô văn minh hiện đại.

Đinh Luyện