Nhận thức sâu sắc yêu cầu Hà Nội phải gương mẫu, đi đầu

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị từng thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhận thức sâu sắc yêu cầu Hà Nội phải gương mẫu, đi đầu; làm gì cũng phải cố gắng đạt kết quả tốt nhất, cao hơn nơi khác, từ đó đề cao trách nhiệm từng cá nhân, tập thể trong thực thi nhiệm vụ.

Chiều 13/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17/3/2021 về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025” họp giao ban. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

Chương trình số 01-CTr/TU được Thành ủy Hà Nội chỉ đạo nghiên cứu, sớm ban hành, triển khai với nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Sau hơn 3 tháng kể từ khi chính thức ban hành, chương trình đã góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ Thành phố xuống cơ sở.

undefined
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Minh chứng rõ nhất là mặc dù chịu tác động của đại dịch Covid-19, song toàn Thành phố đã triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Kết quả nổi bật là: Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đúng quy định, triển khai thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị từ ngày 1/7/2021 theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, Nghị định 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ được chỉ đạo chuẩn bị êm thuận, đi vào hoạt động ngay; thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế – xã hội.

Các nội dung thường xuyên, trọng tâm về công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực, gắn với cơ sở. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chỉ đạo theo đúng lộ trình, kế hoạch.

34 chuyên đề, đề án, đề tài, kế hoạch cụ thể hóa chương trình đã được giao cho 11 cấp ủy, cơ quan, đơn vị chủ trì chỉ đạo, triển khai thực hiện. Trong đó, hoàn thành sớm nhất là 2 nội dung quan trọng là Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ do Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì tham mưu và Kế hoạch cải thiện, đo lường mức độ hài lòng của người dân SIPAS về giải quyết thủ tục hành chính của thành phố giai đoạn 2021-2025 do Sở Nội vụ được giao chủ trì thực hiện.

Thảo luận tại cuộc họp, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đã phân tích, làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong kết quả thực hiện Chương trình 01-CTr/TU; đồng thời nhấn mạnh, phải tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm của cán bộ các cấp, tạo thống nhất từ nhận thức đến hành động về tinh thần phục vụ; tạo chuyển biến mạnh về các chỉ số năng lực cạnh tranh, năng lực quản trị, cải cách hành chính… Lãnh đạo các ngành, địa phương cũng thể hiện quyết tâm đổi mới và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo giao.

Không để khoảng trống quản lý nhà nước

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả thực hiện, sự vào cuộc trách nhiệm cao của các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng chí Đinh Tiến Dũng khẳng định Chương trình 01-CTr/TU có ý nghĩa “xương sống”, bao trùm các chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khoá XVII; đồng thời, yêu cầu cơ quan thường trực là Ban Tổ chức Thành ủy chắt lọc, bổ sung các ý kiến thảo luận tại hội nghị để hoàn thiện, làm căn cứ đẩy mạnh thực hiện chương trình trong 6 tháng cuối năm.

undefined
Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Về một số nhiệm vụ trọng tâm cần được tập trung thực hiện, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị từng thành viên Ban Chỉ đạo phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhận thức sâu sắc yêu cầu Hà Nội phải gương mẫu, đi đầu; nên làm gì cũng phải cố gắng đạt kết quả tốt nhất, cao hơn nơi khác từ đó đề cao trách nhiệm từng cá nhân, tập thể trong thực thi nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, trọng tâm nhiệm vụ thực hiện Chương trình 01-CTr/TU trong 6 tháng cuối năm 2021 là sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị gắn những con người cụ thể, công việc cụ thể; rà soát chức năng, nhiệm vụ, hoàn thiện quy chế, quy trình công tác, không để khoảng trống quản lý nhà nước.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị thực hiện trước tại Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố để làm mẫu từ đó triển khai rộng trong toàn hệ thống, đồng bộ cả khối chính quyền và khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể. Đây là nhiệm vụ quan trọng, phải được tập trung hoàn thành trong năm 2021 để tạo bước chuyển biến trong 4 năm còn lại của nhiệm kỳ.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TU của Thành ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo; xây dựng Đề án luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức Thành phố; tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, củng cố các cơ sở đảng yếu kém và giải quyết dứt điểm những vụ khiếu kiện kéo dài, các vụ việc phức tạp; không để phát sinh thành “điểm nóng”.

Hoàng Phúc / laodongthudo.vn