Nhiều bước phát triển mới, góp phần nâng cao vị thế giáo dục của Thủ đô

Chiều 18/4, Quận ủy Tây Hồ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, đồng chí Trần Thị Thu Hường – Trưởng ban Tuyên giáo quận Tây Hồ cho biết: Trong thời gian qua, Quận ủy Tây Hồ đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn quận. Hàng năm, quận dành khoảng 40% nguồn ngân sách đầu tư cho các hoạt động giáo dục, thể hiện sự quyết tâm của quận trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.
Nhiều bước phát triển mới, góp phần nâng cao vị thế giáo dục của Thủ đô
Toàn cảnh hội nghị

Việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW đã mang lại cho sự nghiệp giáo dục và đào quận Tây Hồ những bước phát triển mới, nâng cao vị thế trong sự nghiệp giáo dục của Thủ đô. Hệ thống, quy mô trường lớp được hoàn thiện.

Quận Tây Hồ đứng thứ 2 toàn Thành phố về tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục đại trà được duy trì tốt, thi vào lớp 10 liên tục đứng tốp 5 thành phố; chất lượng giáo dục mũi nhọn tăng dần cả về số lượng và chất lượng thông qua kết quả các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Chất lượng học tiếng Anh cấp Tiểu học được đứng thứ 5/24 quận, huyện được khảo sát. Tỉ lệ học sinh biết bơi của quận đứng tốp đầu Thành phố.

Công tác xây dựng đảng trong trường học được triển khai thực hiện tốt. Năm 2013, tỉ lệ giáo viên là đảng viên đạt 32%; năm 2023, tỉ lệ giáo viên là đảng viên đạt 46,7%, (tăng 14,7%);

Công tác chính trị tư tưởng trong các nhà trường được quan tâm đặc biệt. Các trường thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai thường xuyên, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường.

Nhiều bước phát triển mới, góp phần nâng cao vị thế giáo dục của Thủ đô
Đồng chí Lê Thị Thu Hằng – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công tác đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ quản lý và cán bộ trong quy hoạch được quan tâm thực hiện. 100% cán bộ quản lý các nhà trường đã hoàn thành chương trình trung cấp lý luận chính trị.

Việc đổi mới phương thức dạy học theo hướng phát triển năng lực; việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng chuyển đổi số trong quản lý, dạy học đã và đang được ngành giáo dục đào tạo quận triển khai thực hiện tốt, nhất là trong 2 năm dịch Covid-19, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường.

100% các trường tiểu học đã thực hiện thí điểm lớp học VNEN. 4/8 trường tiểu học thí điểm đưa giáo dục steam vào nhà trường, hình thành các câu lạc bộ robotic với sự tham gia của gần 250 học sinh.

Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà (thi lớp 10 THPT luôn đứng tốp 10/30 quận, huyện – tăng 5 bậc so với năm 2015). Chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên đáng kể về cả số lượng lẫn chất lượng thông qua kết quả các kỳ thi. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển mạnh mẽ tại cấp cơ sở. Với những kết quả đó, năm học 2021 – 2022, ngành Giáo dục và Đào tạo quận đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đánh giá 11/13 chỉ tiêu thi đua Xuất sắc (tăng 11 chỉ tiêu Xuất sắc so với năm 2013).

Nhiều bước phát triển mới, góp phần nâng cao vị thế giáo dục của Thủ đô
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 29.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; giáo dục thể chất; giáo dục quốc phòng, an ninh; giáo dục hướng nghiệp cho học sinh được quan tâm thực hiện mạnh mẽ. Công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng được đổi mới.

Phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, trong thời gian tới, quận Tây Hồ sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó tập trung đổi mới công tác bồi dưỡng phát triển chất lượng đội ngũ giáo dục; tăng cường giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Chú trọng phát triển chất lượng giáo dục và đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang chú trọng chất lượng và hiệu quả. Tăng cường sự phối hợp hài hòa, hỗ trợ giữa giáo dục công lập và ngoài công lập trên toàn địa bàn. Chủ động, tích cực hội nhập các yếu tố nước ngoài để phát triển giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Lê Thị Thu Hằng – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận cho biết, công tác giáo dục và đào tạo là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, góp phần hoàn thành việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận.

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Quận ủy đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội quận cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của công tác giáo dục và đào tạo, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục. Quan tâm tới công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng trong trường học.

Nhiều bước phát triển mới, góp phần nâng cao vị thế giáo dục của Thủ đô
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 29.

Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thực hiện hiệu quả việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức, mô hình dạy học tiên tiến; tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Phát triển toàn diện Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn quận Tây Hồ” giai đoạn 2022-2025. Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, truyền thống cách mạng, góp phần hình thành nhân cách học sinh…

Cùng đó tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và dạy học. Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học, theo hướng tăng tỉ lệ học sinh vào học ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề.

Tại hội nghị, Quận ủy Tây Hồ đã biểu dương, khen thưởng 7 tập thể, 5 cá nhân có thành tích trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trên địa bàn quận.
N.Hoa