Nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng

Cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước và từng hộ gia đình tại quận Ba Đình đều đồng thuận ký cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử (QTƯX) nơi công cộng. Do đó, quận đã gặt hái được nhiều kết quả rất đáng tự hào.

Lồng ghép hiệu quả 2 bộ QTƯX

Quán triệt chỉ đạo của Thành phố, tại quận Ba Đình việc ký cam kết thực hiện QTƯX nơi công cộng được tổ chức lồng ghép cùng cam kết thực hiện QTƯX của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc quận. Các đơn vị thường xuyên vận động nhân dân thực hiện. Tại các tổ dân phố, nhân dân cam kết thực hiện bộ QTƯX nơi công cộng thông qua quy ước của Tổ dân phố.

ba-dinh.jpg

UBND quận chỉ đạo UBND các phường thực hiện niêm yết bộ QTƯX nơi công cộng tại các nhà sinh hoạt cộng đồng, tại các di tích, các sân chơi trên địa bàn quận như: Đền Quán Thánh, Núi Sưa, đền Voi Phục – Thủ Lệ, đền Thủy Trung Tiên. Thường xuyên rà soát những vị trí còn thiếu hoặc hư hỏng do thời tiết để kịp thời bổ sung đầy đủ.

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận Ba Đình Lê Thị Khanh cho biết, căn cứ vào đặc điểm và tình hình của quận, UBND quận đã triển khai mô hình “Tổ dân phố không tệ nạn xã hội, môi trường xanh, sạch, đẹp”, trong đó UBND phường Đội Cấn là đơn vị làm điểm đầu tiên.

Sau phường Đội Cấn, mô hình này tiếp tục được triển khai rộng khắp các phường trên địa bàn quận. Việc triển khai mô hình với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND các phường, sự tích cực tham gia của cán bộ và nhân dân trên địa bàn đã góp phần làm giảm đáng kể các vấn đề xã hội đang tồn tại và tình trạng vi phạm về vệ sinh môi trường, văn minh đô thị. Mô hình hướng tới việc tuyên truyền vận động người dân tuân thủ, chấp hành các quy định của pháp luật; nội quy, quy tắc nơi công cộng; tôn trọng không gian chung của cộng đồng; giữ gìn, làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường; ứng xử lịch thiệp, thân thiện, nhã nhặn, đúng mực…

Bên cạnh đó, Phòng Văn hóa và Thông tin quận đã cùng Hội Liên hiệp phụ nữ quận xây dựng dự thảo tiêu chí đánh giá “Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu trong thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng”. Toàn quận thực hiện thí điểm đối với 6 tổ dân phố thuộc địa bàn 6 phường Kim Mã, Ngọc Khánh, Quán Thánh, Liễu Giai, Thành Công, Trúc Bạch. Trên cơ sở tiêu chí đã được xây dựng, Phòng hướng dẫn các phường thực hiện sửa đổi, bổ sung quy ước tổ dân phố, bổ sung các nội dung theo tiêu chí xây dựng “Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu trong thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng”, đồng thời hướng dẫn các phường tổ chức thực hiện. Sau 6 tháng triển khai thực hiện có hiệu quả, hiện nay Thành hội Phụ nữ đã rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn thành phố.

Xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống

Việc thực hiện QTƯX nơi công cộng trên địa bàn quận Ba Đình được gắn với thực hiện nếp sống văn minh trong quản lý di tích và lễ hội.

Trên địa bàn quận Ba Đình hiện có 74 di tích (1 di sản thế giới, 3 di tích đặc biệt, 19 đình, 12 chùa, 18 đền, 21 di tích cách mạng kháng chiến). Đối với công tác quản lý di tích, lễ hội, trong 9 tháng đầu năm 2023, quận đã có 38/54 lễ hội được tổ chức. Về cơ bản các đơn vị, UBND các phường, các Ban Quản lý di tích đã thực hiện công tác quản lý Nhà nước về lễ hội chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư, đáp ứng yêu cầu tổ chức lễ hội; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy, nổ; vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường; phòng, chống dịch bệnh. Quan hệ giao tiếp, ứng xử của các chủ thể quản lý và người tham gia trong hoạt động lễ hội đảm bảo văn minh, văn hóa.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền gắn với tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, người dân có ý thức hơn trong ứng xử tại nơi công cộng, tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; cơ bản có ứng xử phù hợp với các quy định trong QTƯX. Tình trạng vứt xả rác không đúng nơi quy định giảm xuống chỉ còn một số ít chân rác tại nơi công cộng. Hiện tượng ăn mặc hở hang gây phản cảm không còn nhiều, không còn tình trạng tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan tại các di tích.

Đặc biệt, ngày 28/9, UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị triển khai Bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa triển khai Bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, đồng thời phát huy hiệu quả bộ QTƯX nơi công cộng của Thành phố.

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận Ba Đình Lê Thị Khanh nhấn mạnh, việc ban hành Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống là cơ sở để Ban Tổ chức lễ hội địa phương áp dụng thống nhất các giải pháp trong tổ chức, thực hiện các hoạt động nhằm xây dựng môi trường văn hóa lễ hội; định hướng Ban Tổ chức chuẩn hóa các tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống, là thước đo để đánh giá năng lực quản lý cũng như tính hiệu quả của công tác tổ chức hoạt động lễ hội tại địa phương.

Trong thời gian tới, quận Ba Đình tiếp tục đổi mới các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện QTƯX nơi công cộng;phát huy vai trò của các hội đoàn thể trong việc tuyên truyền, giám sát thực hiện 2 bộ QTƯX của thành phố./.

 

Ly Ly

Nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng (nguoihanoi.vn)