Nhiều hoạt động hấp dẫn trong “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa thông tin, “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024 dự kiến diễn ra từ 18 – 21/4/2024 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội) với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024 được tổ chức nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số.

ngay-van-hoa-2.jpg
Thực hành các nghi lễ trong Lễ cấp sắc của đồng bào dân tộc Dao ở huyện Ba Vì (Thành phố Hà Nội).

Tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vai trò, trách nhiệm của nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, sự kiện này còn nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành, chủ thể văn hóa trong việc xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; gắn việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trong việc thực hiện những mục tiêu kinh tế, xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.

“Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam là dịp để đồng bào các dân tộc được gặp gỡ giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc góp phần bảo tồn, gìn giữ, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc nhằm thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc, xây dựng và phát triển đời sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ.

ngay-van-hoa.jpg
Các nghệ nhân Bản làng Thái Hải – Thành phố Thái Nguyên trong trích đoạn Lễ Lồng Tồng của dân tộc Tày tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh minh họa).

Đây cũng là sự kiện mang đến cho Nhân dân, du khách cơ hội được tìm hiểu, trải nghiệm, thụ hưởng những giá trị văn hóa đặc sắc của 54 dân tộc Việt Nam thông qua đó nâng cao nhận thức, lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong việc gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc”, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, nhấn mạnh.

Tại “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024 sẽ diễn ra Hội nghị tuyên dương già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín có nhiều thành tích đóng góp trong hoạt động bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống văn hóa dân tộc tại địa phương; Khen thưởng đối với những cá nhân xuất sắc, có nhiều thành tích.

“Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024 diễn ra từ ngày 18 – 21/4/2024 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội). Dự kiến có khoảng hơn 300 người, 54 thành phần dân tộc của 63 tỉnh, thành phố, trong đó có các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, đồng bào các dân tộc Tày, Nùng (Thái Nguyên); dân tộc Dao (Hà Nội); dân tộc Mông (Hà Giang); dân tộc Mường (Hòa Bình); dân tộc Lào, Khơ Mú, Thái (Sơn La); dân tộc Tà Ôi, Cơ Tu (Thừa Thiên Huế); dân tộc Ba Na, Gia Rai (Gia Lai); dân tộc Xơ Đăng (Kon Tum); dân tộc Raglai (Ninh Thuận); dân tộc Ê Đê (Đắk Lắk); dân tộc Khmer (Sóc Trăng)… tham gia.

Đặc biệt, Ngày hội có các hoạt động tái hiện Lễ đấu đèn của dân tộc Hoa (tỉnh Sóc Trăng), giao lưu văn hóa nghệ thuật, trình diễn nhạc Ngũ âm, trống Schay Dăm, dạy múa Rom vong, múa chằn, thổi sáo, biểu diễn Rô băm, trình diễn nghệ thuật dân gian múa Rom vông là những di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận.

dau-den.jpg
Lễ Đấu đèn của dân tộc Hoa tỉnh Sóc Trăng.

Chương trình giới thiệu trình diễn Nghệ thuật Đờn ca tài tử – Di sản văn hóa đại diện của nhân loại, không gian giới thiệu và thực hành nghề truyền thống (nghề làm bánh Pía của người Hoa ở Sóc Trăng, nghề vẽ tranh trên kiếng…) của đồng bào Khmer; không gian giới thiệu quảng bá du lịch, ẩm thực, triển lãm hình ảnh và trưng bày sản phẩm OCOP của tỉnh Sóc Trăng

Cùng đó, “Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam” năm 2024 diễn ra chương trình “Sắc màu cao nguyên Đắk Lắk” với hoạt động tái hiện Lễ rước rể trong lễ cưới của dân tộc Ê Đê; giới thiệu các nhạc cụ truyền thống (cồng chiêng, chiêng tre, ching cram), biểu diễn các tiết mục dân ca dân vũ: hát Aray, dân ca, các ca khúc về Tây Nguyên, múa xoang… và không gian trình diễn cà phê Tây Nguyên.

a33.jpg
Các nghệ nhân, diễn viên đồng bào dân tộc Bana, Jrai tỉnh Gia Lai trình diễn nghệ thuật cồng chiêng Tây Nguyên tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023.

Chương trình “Sắc màu văn hóa bản Dao” lại tái hiện Lễ cấp sắc (còn gọi là lễ lập tịnh, lễ chẩu đàng) của dân tộc Dao tỉnh Thanh Hóa giới thiệu nét đặc sắc văn hóa dân tộc Dao qua các tiết mục dân vũ dân nhạc gồm múa chuông, hát dân ca, các tiết mục hát múa giới thiệu về bản Dao và tình cảm của người Dao ơn Đảng, ơn Bác Hồ, văn hóa dân tộc Dao qua tranh thờ và trang phục truyền thống của dân tộc Dao xứ Thanh.

Để “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024 diễn ra thành công, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch, báo cáo lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố tham gia sự kiện này.

Đồng thời lựa chọn các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín phát biểu và đề xuất giải pháp, nguyện vọng đối với việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc của địa phương với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành… nhân sự kiện “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024 diễn ra tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam./.

 

Quỳnh Chi

Nhiều hoạt động hấp dẫn trong “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024 (nguoihanoi.vn)