Nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác xây dựng Đảng tại huyện Mê Linh

6 tháng đầu năm 2022, việc thực hiện Chương trình số 01- CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn huyện Mê Linh tiếp tục được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, Huyện ủy Mê Linh đã chủ động cụ thể hoá thành các đề án, chuyên đề để chỉ đạo thực hiện kịp thời. Cùng đó, ban hành nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ huyện, các tổ chức chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, tạo tiền đề phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng huyện phát triển theo hướng đô thị.
Nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác xây dựng Đảng tại huyện Mê Linh
Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình số 01 và Chương trình số 10 của Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. (Ảnh: Nguyễn Tuyền)

Đặc biệt, huyện đã cụ thể hóa việc thực hiện Chương trình số 01 của Thành ủy bằng các nhiệm vụ chính trị trọng tâm để chỉ đạo thực hiện như: Công tác đôn đốc dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn ghép; triển khai đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiển nghị của người dân trong xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng; tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách Nhà nước, đặc biệt là thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, do vậy huyện Mê Linh đứng tốp đầu Thành phố về thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất…

Bên cạnh đó, huyện có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng lãnh đạo trong tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, tổ chức cơ sở đảng ở cơ sở; thường xuyên có giải pháp xây dựng đội ngũ đảng viên thông qua việc rà soát, sàng lọc. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tiếp tục củng cố tại 5 xã; chỉ đạo giải thể 2 chi bộ trực thuộc Đảng ủy khối Doanh nghiệp huyện do hoạt động kém hiệu quả.

Thực hiện Hướng dẫn 04-HD/TU của Thành ủy về thí điểm tổ chức sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố theo tổ đảng ở các khu dân cư, khu chung cư và đô thị mới có đông đảng viên; toàn huyện có 9/17 chi bộ có trên 100 đảng viên triển khai sinh hoạt theo tổ đảng. 6 tháng đầu năm 2022, huyện đã thành lập được 03 tổ chức đảng tại các doanh nghiệp, đạt 100% chỉ tiêu Thành ủy và Huyện ủy giao.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Huyện ủy đã sắp xếp, luân chuyển vị trí công tác đối với các phòng, ban, ngành của huyện và xã, thị trấn; qua đó phát huy năng lực, sở trường của cán bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của huyện, khắc phục tình trạng trì trệ tại 1 số đơn vị.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện các Chương trình công tác của Thành ủy và Huyện ủy đối với một số tổ chức đảng và đảng viên. Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy thành lập các Đoàn kiểm tra; Đoàn giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Trong thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW, huyện đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; niêm yết công khai kế hoạch tu dưỡng, khắc phục hạn chế, thiếu sót của người đứng đầu; đồng thời, lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Với mục tiêu tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả công tác cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đã ban hành nhiều văn bản triển khai công tác cải cách hành chính trên địa bàn; chỉ đạo các phòng, ban; UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong tổ chức “cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông” tại cơ quan, đơn vị.

Huyện đã công khai 451 thủ tục hành chính gồm: 293 thủ tục hành chính cấp huyện và 158 thủ tục hành chính cấp xã; tiếp nhận, giải quyết đúng hạn và trước hạn 112.502 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%, không có hồ sơ quá hạn.

Phát huy kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm, huyện sẽ tiếp tục tập trung vào công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị cùng với các nội dung khác như xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội và công tác cải cách hành chính.

Đối với công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, huyện chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, đảm bảo khoa học, sâu sát, chất lượng, hiệu quả. Trong đó, huyện tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, trước hết là đổi mới trong việc xây dựng kế hoạch, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, thời gian cụ thể.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thể hiện sự chủ động, sáng tạo, quyết liệt, sâu sát, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, nói đi đôi với làm. Thường xuyên cải tiến chế độ hội họp gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thực tiễn.

Tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, có trọng tâm trọng điểm. Phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; phân công rõ người, rõ việc, rõ tránh nhiệm; sâu sát với cơ sở.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ, tổ chức đảng; tổ chức các buổi làm việc của Thường trực Huyện ủy theo từng ngành, lĩnh vực để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác trong năm, như: công tác giải ngân vốn đầu tư công, đôn đốc các dự án đô thị chậm triển khai, giải quyết đất dịch vụ, giải quyết đơn thư tồn đọng, công tác vệ sinh môi trường…

Lương Hằng