Nhiều mô hình hay trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 24/7, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hà Nội đồng chủ trì hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW của Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 – 2023.

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky – Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, nêu rõ, trong thời gian qua, lực lượng Công an các cấp đã thường xuyên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện các Đề án Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030…
Nhiều mô hình hay trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Đẩy mạnh các mô hình hay trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trong 10 năm, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên các cấp tham mưu triển khai thực hiện 1.616 mô hình, cách làm hay phù hợp thực tiễn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Thành phố.

Qua rà soát, đánh giá có 495 mô hình hiện nay đang thực hiện có hiệu quả, nhiều mô hình được triển khai sâu rộng như: Mô hình “Tự quản về an ninh trật tự” được triển khai tại 181 địa bàn cấp xã; mô hình “Camera an ninh” được triển khai tại 109 địa bàn cấp xã, mô hình “Vận động nhân dân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường” được triển khai tại 74 địa bàn cấp xã; mô hình “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm” được triển khai tại 62 địa bàn cấp xã…

Nhiều mô hình hay trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Đẩy mạnh các mô hình hay trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Điển hình những mô hình, cách làm hay phù hợp thực tiễn phải kể đến như: Mô hình “Công an phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường thực hiện phong trào dân vận khéo trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Long Biên; mô hình “Móc khóa an toàn” trên địa bàn phường Trung Liệt, quận Đống Đa; mô hình hai giảm “Giảm tình hình tội phạm, giảm tệ nạn ma túy” trên địa bàn phường Bạch Mai quận Hai Bà Trưng… Các phong trào đã và đang phát huy hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã biểu dương khen thưởng thành tích đạt được của các lực lượng, đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới tiếp tục có phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị, kết luật, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhiều mô hình hay trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại hội nghị

Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; các mối đe dọa an ninh phi truyền thống sẽ tiếp tục gia tăng. Ở trong nước, các yếu tố phức tạp về an ninh trật tự còn tiềm ẩn; công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội xuất hiện nhiều vấn đề mới, phức tạp hơn.

“Trên địa bàn thành phố Hà Nội, tình hình an ninh trật tự cơ bản giữ vững ổn định, tuy nhiên trên một số mặt còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp; hoạt động của một số loại tội phạm ngày càng manh động, tinh vi, nguy hiểm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao… đòi hỏi lực lượng Công an thành phố Hà Nội cần tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần đảm báo an ninh, trật tự tại địa phương”, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Nhiều mô hình hay trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lan Hương Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội; nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, cán bộ công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân đối với công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới được nâng lên.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả. Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục được đẩy mạnh từ Thành phố tới cơ sở và đi vào chiều sâu.

Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xây dựng, củng cố và nhân rộng, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương; phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế – xã hội Thủ đô ngày càng phát triển”.

Nhiều mô hình hay trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Trung tướng Nguyễn Hải Trung phát biểu đáp từ, bế mạc hội nghị

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Thành phố khẳng định, trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được quan tâm quán triệt, triển khai thực nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Để phát huy hiệu quả hơn nữa, trong thời gian tới, các đơn vị chức năng thuộc Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đưa việc thực hiện Chương trình phối hợp vào chương trình công tác hằng năm, xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố và nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Công an Thành phố với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời mong muốn rằng lực lượng Công an và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn Thành phố sẽ tăng cường mối quan hệ phối hợp gắn bó, quyết tâm phấn đấu triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả, thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến được biểu dương, khen thưởng và phổ biến nhân rộng trên địa bàn Thành phố và toàn quốc.

Một số hình ảnh các đồng chí lãnh đạo trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc:

Minh Phương
https://laodongthudo.vn/nhieu-mo-hinh-hay-trong-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-158618.html