Những con phố ngắn đặc trưng ở Hà Nội

Hà Nội rất nhiều phố, đặc biệt, có những con phố rất ngắn, ngắn đến mức nếu không có việc gì cần đi tới thì nhiều người dân sống lâu năm ở Thủ đô không hề biết đến sự tồn tại của nó…

Hà Linh – Kiều Trúc/MASK