Những con số ấn tượng của Chương trình “1 triệu sáng kiến”

Sau hơn 6 tháng phát động, Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Tính đến ngày 31/5/2022 (kết thúc giai đoạn 1), đã có hơn 600.000 sáng kiến, cải tiến được cập nhật trên Cổng trực tuyến với giá trị làm lợi khoảng hơn 10 nghìn tỉ đồng.

 

P.T
https://laodongthudo.vn/infographic-nhung-con-so-an-tuong-cua-chuong-trinh-1-trieu-sang-kien-141035.html