Những đối tượng được tăng tiền trợ cấp, phụ cấp từ tháng 9/2023

Từ tháng 9/2023, một số chính sách mới về lương hưu, trợ cấp, phụ cấp chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, mức tiền trợ cấp, phụ cấp của một số đối tượng cũng được tăng lên.

Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công

Nghị định số 55/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực từ ngày 5/9/2023. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng.

Những đối tượng được tăng tiền trợ cấp, phụ cấp từ tháng 9/2023
Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng từ tháng 9/2023. Ảnh minh họa.

Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Các mức quy định theo mức chuẩn tại Nghị định này được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh làm tròn đến hàng nghìn đồng.

Nghị định số 55/2023/NĐ-CP cũng sửa đổi mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng; mức hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; mức hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với thương binh loại B; mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công với cách mạng.

Nghị định số 55/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5/9/2023 và được thực hiện kể từ ngày 1/7/2023.

Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc, có hiệu lực từ ngày 15/9/2023, quy định:

Từ ngày 1/7/2023, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc tại Điều 2 Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 9/6/2023 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng như sau:

Tăng thêm 12,5% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 5 năm 2023 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 1/7/2023 tính theo công thức sau:

Những đối tượng được tăng tiền trợ cấp, phụ cấp từ tháng 9/2023
Công thức tính mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc.

– Từ ngày 1/7/2023, sau khi điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc mà có mức trợ cấp được hưởng thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau:

+ Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hàng tháng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng;

+ Tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hàng tháng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

Cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được hưởng mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/7/2023 (đã làm tròn số) như sau:

+ Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 3.000.000 đồng/tháng.

+ Đối với các chức danh còn lại, mức hưởng trợ cấp hàng tháng là 2.817.000 đồng/tháng.

Thông tư số 11/2023/TT-BNV có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2023. Chế độ quy định tại Thông tư số 11/2023/TT-BNV được thực hiện kể từ ngày 1/7/2023.

P.Diệp
https://laodongthudo.vn/nhung-doi-tuong-duoc-tang-tien-tro-cap-phu-cap-tu-thang-92023-159843.html