Nước sạch góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân huyện Phú Xuyên

Tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội, sau hơn 5 năm triển khai xây dựng hệ thống ống cấp nước sạch, đến nay Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Nước sạch Hà Nam đã hoàn thành cơ bản dự án; tương đương 950km chiều dài đường ống, đạt 99% khối lượng…

Trong đó, 7 đường ống truyền tải chính đã hoàn thành 100%; đường ông truyền tải dịch vụ đã hoàn thành được 7/8 tuyến. Về mạng lưới phân phối dịch vụ, hoàn thành 25/25 xã.

Cùng với đó, các đơn vị gấp rút lắp đặt ống truyền tải, mạng lưới ống phân phối và đồng hồ đến các hộ dân. Để việc thực hiện đạt hiệu quả cao, bảo đảm tiến độ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát thực tế tại các khu vực doanh nghiệp thi công lắp đặt mạng lưới ống cấp nước sạch tại các xã, thị trấn.

Đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thi công hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn huyện.

Đến nay, toàn huyện đã có 20 xã, thị trấn được đấu nguồn cấp nước sạch; tổng số hộ đã được lắp đặt đồng hồ nước sạch từ Công ty Cổ phần Nước sạch Hà Nam là 12.600 hộ; số hộ được dẫn ống đến là trên 33.700 hộ.

Nước sạch góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân huyện Phú Xuyên
Nước sạch góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân huyện Phú Xuyên (Ảnh minh hoạ: L.Hằng)

Tính đến hết quý I/2023, toàn huyện đã đạt 80% hộ sử dụng nước sạch; trong đó 28% hộ dân được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung và 52% hộ dân sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước hộ gia đình. Từ việc cung cấp nước sạch, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân trong kinh doanh dịch vụ, sản xuất.

Xã Tri Thủy là 1 trong 3 xã đầu tiên của huyện được triển khai lắp đặt hệ thống cấp nước sạch. Hiện, tỷ lệ người dân đăng ký sử dụng nước sạch trên địa bàn xã đã đạt trên 90%. Nước sạch cũng góp phần giúp xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, giúp các hộ gia đình nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo sức khoẻ.

Tại xã Minh Tân, việc hoàn thành mục tiêu nước sạch nông thôn đã góp phần phát triển kinh tế. Người dân là chủ thể đầu tiên cảm nhận được ý nghĩa của việc phổ cập nước sạch nông thôn. Xã cũng có tỷ lệ người dân đăng ký sử dụng nước sạch cao của huyện…

Việc đưa nước sạch vào sản xuất, kinh doanh cũng như phục vụ đời sống hàng ngày đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân huyện Phú Xuyên.

H.D
https://laodongthudo.vn/nuoc-sach-gop-phan-nang-cao-chat-luong-cuoc-song-nguoi-dan-huyen-phu-xuyen-155907.html