Ông Đỗ Đình Hồng làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc thành phố Hà Nội

Tại Đại hội Đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra vào hôm qua (16/6), ông Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, đã được bầu làm Chủ tịch Hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc thành phố Hà Nội đã phát triển được 37 chi hội thành viên. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, một số hoạt động của Hội đã không triển khai thực hiện được nhưng Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc thành phố Hà Nội vẫn cố gắng duy trì tổ chức một số hoạt động thông qua hình thức trực tuyến, giữ được vai trò của mình trong các hoạt động song phương Việt Nam – Trung Quốc cũng như hoạt động chung của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố.

Các hoạt động của Hội đã góp phần nuôi dưỡng và tăng cường mối quan hệ quần chúng giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Ông Đỗ Đình Hồng làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố Hà Nội
Ông Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Lan Hương – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc thành phố Hà Nội khóa V.

Hội đã luôn chủ động tổ chức triển khai các hoạt động hết sức có ý nghĩa nhân kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc, cũng như những ngày lễ lớn của hai nước với nhiều hình thức phong phú, đa dạng góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước theo đúng phương châm 16 chữ “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”.

Những hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022 đã góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội V của Hội và đóng góp tích cực vào thành tích chung của công tác đối ngoại nhân dân của Thủ đô Hà Nội.

Bà Nguyễn Lan Hương đề nghị Hội bám sát vào các sự kiện có ý nghĩa kinh tế, văn hóa, chính trị, các sự kiện trọng đại trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước để xây dựng các hoạt động kỷ niệm, giao lưu truyền thống.

Đại hội đã thông qua danh sách hiệp thương và bầu Ban Chấp hành khóa mới. Trong đó, ông Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, được bầu làm Chủ tịch Hội.

Thay mặt cho Ban Chấp hành Hội khóa mới, ông Đỗ Đình Hồng cho biết, thời gian tới Hội sẽ tăng cường công tác thông tin đối ngoại, các chủ trương, đường lối, chính sách, thành tựu của thành phố Hà Nội, góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh, con người, văn hoá Thủ đô đến với nhân dân Trung Quốc…

Phương Bùi