Phản biện xã hội về chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa

Sáng 8/6, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố về chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong các lĩnh vực: Giáo dục – Đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Sở Tài chính Hà Nội cho biết: Quy định chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong các lĩnh vực trên áp dụng cho các đối tượng quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 20/5/2008 và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ. Đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xã hội hóa: Thực hiện theo quy định riêng của Thủ tướng Chính phủ.

Về điều kiện được hưởng chính sách ưu đãi tiền thuê đất: Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải thuộc danh mục loại hình và đáp ứng các tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008, Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 6/5/2013, Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định sửa đổi bổ sung (nếu có).

Phản biện xã hội về chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì Hội nghị,

Theo đó, khu vực các huyện và thị xã Sơn Tây: Được miễn 100% tiền thuê đất cho cả thời gian thực hiện dự án trong thời hạn được thuê đất cho tất cả các lĩnh vực xã hội hóa quy định tại Khoản 1, Điều 1 quy định này.

Khu vực các quận không bao gồm 4 quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm: Được giảm 60% tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thực hiện dự án trong thời hạn được thuê đất cho các lĩnh vực xã hội hóa theo quy định (trừ các dự án xã hội hóa đầu tư xây dựng bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp).

Khu vực 4 quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm: Được giảm 30% tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thực hiện dự án trong thời hạn được thuê đất trong các lĩnh vực xã hội hóa theo quy định (trừ các dự án xã hội hóa đầu tư xây dựng bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp).

Trường hợp dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì áp dụng tỷ lệ % đơn giá thuê đất theo Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND Thành phố và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). Trường hợp dự án xã hội hóa không thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định nhưng thuộc đối tượng, phạm vi quy định và đáp ứng điều kiện quy định được áp dụng tỷ lệ % đơn giá thuê đất là 1%.

Góp ý vào dự thảo Quyết định, ông Phạm Ngọc Thảo, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ – Pháp luật cho rằng việc ban hành Nghị quyết là rất cần thiết để việc thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng thời điểm và đáp ứng yêu cầu thực tế. Tuy nhiên, ông Phạm Ngọc Thảo cũng yêu cầu bổ sung làm rõ hơn cơ sở thực tiễn làm căn cứ xây dựng và ban hành Quyết định này để có tính thuyết phục hơn, trong đó, cần làm rõ việc đánh giá kết quả thực hiện chính sách này ở Hà Nội từ khi có hiệu lực đến nay và tỷ lệ, diện tích đất dành cho các lĩnh vực đã đạt yêu cầu chưa.

Theo ông Thảo, dự thảo mới chỉ nêu lên nội dung thực hiện chính sách mà chưa nêu rõ kết quả thực hiện chính sách trên các lĩnh vực cũng như chưa làm rõ nhu cầu xã hội hóa trong thời gian sắp tới.

Phản biện xã hội về chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa
Ông Phạm Ngọc Thảo, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ – Pháp luật góp ý tại Hội nghị.

Góp ý tại hội nghị, TS Nguyễn Tùng Lâm, Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội cũng đề nghị phải làm rõ về số lượng đơn vị được thụ hưởng, tổng số kinh phí Thành phố đã miễn trừ thuế, số diện tích đất các đơn vị đã thụ hưởng và đặc biệt trong quá trình chỉ đạo thụ hưởng này, các sở, ban, ngành, các quận, huyện còn vướng mắc khó khăn gì cần UBND Thành phố tháo gỡ.

Ngoài ra, ngoài khu vực các huyện và thị xã Sơn Tây được miễn 100% tiền thuê đất trong thời gian thực hiện dự án, đề nghị Dự thảo nêu rõ việc ưu tiên cho dự án phục vụ dân sinh trong các khu công nghiệp, các phường tăng dân cư đột biến hay tập trung đông người dân lao động nghèo ở các vùng ven sông Hồng, thuộc các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng cũng được hưởng miễn tiền thuê đất 100%.

“Thành phố cần chỉ đạo tăng cường đầu tư của Nhà nước và kêu gọi xã hội hóa hỗ trợ các mô hình giáo dục, y tế chăm sóc trẻ em có khó khăn, khuyết tật do hiện nay số lượng trẻ này ngày càng phát triển nhưng chưa được quan tâm đầy đủ nên số cơ sở giáo dục, y tế hỗ trợ đang thả nổi cho các trung tâm tư nhân đảm nhiệm” – TS Nguyễn Tùng Lâm góp ý.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đánh giá cao Sở Tài chính đã chuẩn bị rất kỹ nội dung Dự thảo; đồng thời ghi nhận 13 ý kiến phát biểu của 11 đại biểu, thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm và cụ thể đối với những nội dung cần góp ý.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố yêu cầu Sở Tài chính phải cập nhật các nội dung mới Thành phố đang đưa vào Luật Thủ đô sửa đổi; đồng thời, tiếp tục chắt lọc các nội dung phù hợp, cần thiết của các ý kiến để tổng hợp, đảm bảo Quyết định mang tính hiệu quả, phù hợp với thực tiễn.

Ngoài ra, cần bổ sung báo cáo đánh giá tác động, tiếp tục nghiên cứu, cập nhật đầy đủ nội dung mới theo tinh thần mới Luật Thủ đô, Luật Đất đai, các văn bản của Trung ương để triển khai Quyết định hiệu quả trong thực tiễn. Đồng thời, bổ sung cơ chế quản lý điều hành kiểm tra, kiểm soát, giám sát trong quá trình thực hiện để kịp thời xử lý vi phạm cả về phía người quản lý và thụ hưởng trong triển khai thực hiện.

B.D
https://laodongthudo.vn/phan-bien-xa-hoi-ve-chinh-sach-uu-dai-tien-thue-dat-trong-linh-vuc-giao-duc-y-te-van-hoa-156866.html