Phấn đấu hoàn thành khát vọng xây dựng Thanh Oai thành đô thị sinh thái

Một mùa Xuân mới đến, nhìn lại năm 2023, Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp huyện Thanh Oai đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, đạt nhiều thành tựu quan trọng, có những chuyển biến rõ nét; tạo nền tảng để huyện vững vàng bước sang năm 2024 với khí thế, quyết tâm hướng tới những thắng lợi mới.

Theo báo cáo của Huyện ủy Thanh Oai, năm 2023 có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm bản lề, đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025. Bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, huyện Thanh Oai phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, do các yếu tố chủ yếu như: Tình hình dịch bệnh, thiên tai diễn biến bất thường; các cuộc xung đột quốc tế; tình trạng khó khăn về kinh tế do lạm phát, tăng lãi suất,… đã ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế – xã hội.
Phấn đấu hoàn thành khát vọng xây dựng Thanh Oai trở thành đô thị sinh thái
Huyện Thanh Oai đang phấn đấu để trở thành huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Trong bối cảnh đó, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan cho biết, Huyện ủy Thanh Oai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng triển khai quyết liệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Thành phố; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, quyết liệt tổ chức triển khai các nhiệm vụ mang tính chiến lược, thường xuyên quan tâm giải quyết các nhiệm vụ mang tính bức xúc dân sinh…

“Nhìn lại năm qua, có thể khẳng định, công tác tư tưởng, tuyên giáo tiếp tục được đổi mới và tăng cường. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai quyết liệt, cách làm bài bản, khoa học, có nhiều đổi mới. Công tác kiểm tra, giám sát được tập trung lãnh đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đạt được những kết quả rất tích cực. Công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Công tác dân vận được chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả. Công tác củng cố, xây dựng hệ thống chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, qua đó góp phần xây dựng, củng cố khối đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh”, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai chia sẻ.

Đặc biệt, công tác cán bộ luôn được huyện Thanh Oai xác định là nhiệm vụ then chốt của then chốt. Thực hiện Đề án số 05-ĐA/HU, Đề án số 11-ĐA/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, trong năm qua, huyện Thanh Oai đã luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác và tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử tổng số 230 đồng chí. Công tác này ngày càng đi vào nền nếp và hiệu quả, đã góp phần giúp các địa phương tạo đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội và liên tục có sự tăng trưởng bứt phá.

Trong phát triển kinh tế – xã hội, huyện Thanh Oai đã hoàn thành 16/16 chỉ tiêu Thành phố giao, 21/21 chỉ tiêu HĐND huyện giao (trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch). Các ngành, lĩnh vực đều phát triển khá. GRDP năm 2023 tăng 13,55% (mức tăng bình quân chung của Thành phố là 6,27%). GRDP bình quân đầu người ước đạt 72,155 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 1.648 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch; chi ngân sách chuyển dịch theo hướng tích cực, tiết kiệm chi thường xuyên. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đầu tư và chỉ đạo sâu sát, quyết liệt; đến nay, huyện đã có 12/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 60%); 3/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (đạt 15%).

Phấn đấu hoàn thành khát vọng xây dựng Thanh Oai trở thành đô thị sinh thái
Đường trục phát triển phía Nam đi qua địa bàn huyện Thanh Oai.

Cùng với đó, an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, tạo nhiều việc làm cho người lao động, các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Khoa học và công nghệ được quan tâm. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường tiếp tục được tập trung thực hiện. Hạ tầng kỹ thuật được quan tâm đầu tư. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao.

Năm qua, huyện đã triển khai bài bản, khoa học nhiều nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lược, quyết định đến sự phát triển bền vững trong tương lai, như: Tổ chức lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Oai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, đảm bảo tiến độ và đúng quy định của pháp luật, đã khởi công dự án ngày 25/6/2023, mục tiêu hoàn thành vào năm 2026 và đưa vào khai thác năm 2027…; đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, chợ đầu mối, hệ thống đường giao thông,…

“Có thể khẳng định, những thành quả đạt được nêu trên là sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong toàn huyện Thanh Oai”, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan cho biết.

Bước sang năm 2024, năm bản lề của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội XXIII Đảng bộ huyện. Trên cơ sở dự báo tình hình và bám sát chủ đề công tác năm của Thành phố là “Năm kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan cho biết, Đảng bộ huyện đã đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp và tập trung triển khai thực hiện bài bản, hiệu quả.

Phấn đấu hoàn thành khát vọng xây dựng Thanh Oai trở thành đô thị sinh thái
Liên hoan múa Rồng huyện Thanh Oai.

Trong đó, huyện sẽ tập trung giải quyết những “điểm nghẽn” trong đầu tư xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, ưu tiên các dự án trọng điểm của Trung ương và của Thành phố, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế của huyện.

Đặc biệt, tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô. Thực hiện tốt công tác phát triển đô thị, hoàn thành quy hoạch vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các đồ án quy hoạch liên quan trên địa bàn huyện; đi đôi với tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên, môi trường.

Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện.

“Phấn khởi, tự hào về những nỗ lực và thành quả đã đạt được năm vừa qua, trong không khí vui mừng đón chào Xuân Giáp Thìn 2024, với tình yêu quê hương Thanh Oai anh hùng, tôi mong muốn và tin tưởng, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong toàn huyện sẽ tiếp tục chung tay đóng góp tâm sức và trí tuệ cùng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị của huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2024, phấn đấu hoàn thành mục tiêu và khát vọng xây dựng Thanh Oai trở thành đô thị sinh thái; ngày càng xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn, thông minh, hiện đại; phát triển nhanh, bền vững, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan nhấn mạnh.

Hoàng Phúc