Phấn đấu là huyện nông thôn mới điển hình tiên tiến

Huyện Phúc Thọ đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới cấp xã và cấp huyện. Trong giai đoạn 2021-2025, huyện phấn đấu có từ 8 đến 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới điển hình tiên tiến. Để thực hiện mục tiêu đó, Phúc Thọ triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc tập trung nguồn lực cho chương trình nông thôn mới.

Mô hình chuyển đổi đất bãi để trồng cây dâu tằm lấy quả tại xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ) mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nông thôn mới với nhiều thành tựu

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Phúc Thọ đã huy động được hơn 3.781 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, công trình điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa… được đầu tư ở khắp các thôn, làng, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Phúc Thọ Lê Thị Kim Phương, trước khi xây dựng nông thôn mới (năm 2010), hệ thống giao thông của huyện Phúc Thọ chưa đồng bộ, chưa kết nối phát triển kinh tế, sản xuất giữa các xã, vùng và địa phương lân cận; hệ thống điện chưa bảo đảm cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân. Huyện chỉ có 2/71 trường học được thành phố Hà Nội công nhận trường chuẩn quốc gia. Đến nay những hạn chế trên đã được khắc phục, Phúc Thọ đã làm mới, cải tạo nâng cấp 369km đường giao thông, 168km kênh mương. Toàn huyện có 49/70 trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Trạm y tế, hệ thống điện, nhà văn hóa thôn… được xây dựng mới và chỉnh trang đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất cũng như sinh hoạt văn hóa của người dân… Đặc biệt, ngoài nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, người dân đã tích cực đóng góp tiền, ngày công, hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi. Phúc Thọ đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới cấp xã từ năm 2018 và hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới năm 2020.

Bước sang giai đoạn 2021-2025, huyện Phúc Thọ đặt mục tiêu có 8-10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới điển hình tiên tiến. Tuy nhiên, Phúc Thọ vẫn còn một số khó khăn, do xuất phát điểm thấp nên cơ sở hạ tầng vẫn chưa đồng bộ. Các doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, số lượng ít nên nguồn thu hạn hẹp, chưa có điều kiện đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

Chủ tịch UBND xã Võng Xuyên (huyện Phúc Thọ) Lê Đình Bình cho biết, địa phương đang phấn đấu hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022, nhưng đến nay mới có 11/19 tiêu chí đạt; 8 tiêu chí chưa đạt là quy hoạch, giao thông, văn hóa, thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế, môi trường… Các tiêu chí này cần nguồn vốn để đầu tư.

Tập trung nguồn lực, hoàn thành mục tiêu

Trong giai đoạn 2021-2025, huyện Phúc Thọ xác định tập trung xây dựng huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao bảo đảm chất lượng và bền vững; chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo tiền đề phát triển kinh tế công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái; đồng thời phát triển các chuỗi liên kết, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm…

Với những xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022, huyện Phúc Thọ chỉ đạo, định hướng, tháo gỡ khó khăn để thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Làm việc với xã Võng Xuyên về kết quả thực hiện việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Doãn Trung Tuấn yêu cầu, xã tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng tuần, từng tháng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo lĩnh vực, trong đó tập trung vào tiêu chí còn nợ theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Huyện cũng giao Phòng Kinh tế là cơ quan thường trực tập trung tham mưu; đồng thời phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí trên địa bàn xã.

Mới đây, tại kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện Phúc Thọ khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thông qua 6 nghị quyết, trong đó có nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 46 dự án thuộc các lĩnh vực văn hóa – xã hội – môi trường, giao thông, đê điều, thủy lợi, y tế, giáo dục, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá… với tổng kinh phí gần 1.025 tỷ đồng. HĐND huyện Phúc Thọ khóa XX cũng bổ sung 4 dự án cấp bách, dự án liên quan đến xây dựng nông thôn mới nâng cao; đồng thời thông qua phương án phân bổ nguồn tiền sử dụng đất (96 tỷ đồng) chưa phân bổ năm 2022, trong đó, ưu tiên phân bổ cho các dự án đủ điều kiện theo Luật Đầu tư công và phục vụ hoàn thiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Theo Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn, việc HĐND huyện thông qua các nghị quyết, trong đó có nghị quyết về đầu tư công trung hạn, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn… sẽ giúp khai thác tối đa nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của địa phương để Phúc Thọ sớm hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra trong nhiệm kỳ này, trong đó có mục tiêu xây dựng huyện Phúc Thọ trở thành huyện nông thôn mới điển hình tiên tiến.

NGUYỄN MAI
https://nhipsonghanoi.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/thoi-su/826513/phan-dau-la-huyen-nong-thon-moi-dien-hinh-tien-tien