Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Sáng 8/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tới dự có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, các sở, ban ngành và các cơ quan báo chí Trung ương, thành phố Hà Nội…

Tại lễ phát động, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng đã thông qua Kế hoạch, thể lệ Cuộc thi. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Việc tổ chức Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn Hà Nội
Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Thông qua đó tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ. Nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đặc biệt là phục vụ tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới đất nước và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Cùng với đó là hình thành nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương, “phủ xanh” thông tin tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội và sự ủng hộ của đông đảo bạn bè quốc tế.

Kế hoạch yêu cầu các đơn vị tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, nhất là những điểm mới so với các cuộc thi trước. Qua đó động viên, khuyến khích, huy động sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô và người nước ngoài ở Thủ đô quan tâm đến Việt Nam.

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn Hà Nội
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động.

Công tác chuẩn bị, tổ chức Cuộc thi phải được tiến hành bài bản, chu đáo; đồng bộ từ thành phố đến cơ sở; công tác thẩm định, đánh giá tác phẩm dự thi phải khách quan, công tâm, chính xác, công bằng, công khai, minh bạch.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho biết, tiếp nối những thành công của năm 2023, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 với mong muốn triển khai sâu rộng tới đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó phát huy ý thức, trách nhiệm, nhất là trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

“Thông qua Cuộc thi lan tỏa ý nghĩa tích cực thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, nâng cao nhận thức, thống nhất trong hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong toàn thành phố, phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ trên địa bàn Thủ đô”, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh.

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn Hà Nội
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi.

Để Cuộc thi được triển khai đồng bộ, bài bản, thống nhất và đạt kết quả cao, tạo sức lan tỏa sâu rộng trên địa bàn toàn Thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội từ Thành phố đến cơ sở bám sát kế hoạch, thể lệ Cuộc thi, tổ chức triển khai Cuộc thi sâu rộng với mục tiêu thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đông đảo. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai, hưởng ứng Cuộc thi bài bản, khoa học, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở địa phương, đơn vị và ngành mình góp phần vào thành công chung của Cuộc thi cấp thành phố, đảm bảo tiến độ của Cuộc thi.

Để nâng cao chất lượng bài viết, có nhiều bài viết vừa có chiều rộng vừa có chiều sâu, các địa phương, đơn vị cần chú trọng quan tâm công tác tập huấn các loại hình bài viết. Định hướng lựa chọn vấn đề mang tính thời sự, sử dụng đa dạng nguồn dữ liệu, thông tin thực tiễn đa chiều của địa phương, đơn vị đảm bảo đúng các tiêu chí Thể lệ Cuộc thi mà Ban tổ chức đã đưa ra.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực hưởng ứng tham gia đồng thời đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, thông tin rộng rãi về Cuộc thi tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tích cực cổ vũ, phản ánh tình hình, kết quả Cuộc thi và kịp thời biểu dương những cá nhân, đơn vị triển khai, thực hiện tốt.

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn Hà Nội
Quang cảnh buổi lễ.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, kinh nghiệm sau nhiều năm phát động Cuộc thi cho thấy, cấp ủy đơn vị nào quan tâm nơi đó kết quả Cuộc thi đạt hiệu quả cao. Đối với các địa phương, đơn vị có tổ chức Cuộc thi ở cấp mình đều có kết quả cao, nhiều địa phương, đơn vị có số lượng nhiều bài viết chất lượng tốt. Tuy nhiên còn một số hạn chế ở một số nội dung như: Sai về thể thức, về số lượng câu chữ, về quy chế, quy cách trình bày, về hình thức, thể thức tham gia ở các loại hình,… dẫn đến việc bài thi có nội dung tốt nhưng vẫn bị loại do sai về thể lệ.

“Ban Tổ chức mong muốn các địa phương, đơn vị quan tâm đầu tư để bài viết chất lượng cao, đúng Thể lệ. Đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót nâng cao chất lượng các bài thi để có nhiều đóng góp vào thành công Cuộc thi năm nay”, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động Cuộc thi cho đến hết ngày 31/5/2024. Đối với cấp cơ sở, các tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm dự thi gửi về Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện và cơ quan, đơn vị cùng cấp.

Địa chỉ tiếp nhận tác phẩm dự thi ở cấp thành phố: Phòng Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 35 thành phố), số 9 Ngô quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0987.535.489 (đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân), 0917.391.831 (đồng chí Nguyễn Thị Bích Hoan), email: thiviet2024.btgtuhn@gmail.com.

Hoàng Phúc