Phát động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Để tạo khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát động đợt thi đua đặc biệt với 5 nội dung trọng tâm.

Năm 2024 là năm có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; năm tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029; kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, đòi hỏi hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết, tập hợp, huy động mọi tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Thành phố, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Phát động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Đồng chí Nguyễn Lan Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Với tinh thần đó, tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hà Nội năm 2023, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Lan Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát động đợt thi đua đặc biệt với 5 nội dung trọng tâm.

Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận cao, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam; đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, tham gia xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô.

Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhằm khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố năm 2024.

Cùng với đó, thi đua thực hiện thắng lợi chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân; chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc giải quyết quyền lợi chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành dân chủ, thực hiện kỷ cương, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn kết, chăm lo đồng bào các dân tộc, tôn giáo; đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, vun đắp niềm tin yêu, niềm tự hào dân tộc, hướng về quê hương, cùng nhau chung sức xây dựng Thủ đô, đất nước.

Tập trung củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp; thi đua mỗi đơn vị MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã có ít nhất một công trình, dự án, phần việc thể hiện sự đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị, trước mắt, MTTQ Việt Nam các cấp tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Phát động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ Trần Quang Đạo phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua.

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm, ông Trần Quang Đạo – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ cho biết, MTTQ các cấp quận Tây Hồ sẽ quán triệt và tổ chức tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn cùng chung sức, đồng lòng thực hiện tốt các quy định của chính quyền các cấp, thực hiện tốt các phong trào thi yêu nước, các cuộc vận động góp phần xây dựng quận sớm trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch, văn hóa của Thành phố.

Để đáp ứng nhiệm vụ của MTTQ các cấp trong giai đoạn mới, các cấp MTTQ quận thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy địa bàn dân cư tổ dân phố là trọng tâm, để đa dạng hoá các hình thức tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo tham gia xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc.

MTTQ các cấp quận Tây Hồ đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh; mô hình sáng tạo xây dựng các “Tuyến ngõ phố văn minh đô thị kiểu mẫu, đảm bảo an ninh an toàn về phòng cháy”…

N.Hoa