Phát động thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí Thủ đô”

Chiều 10/8, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phát động phong trào và ký giao ước thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam” trong các cơ quan báo chí Thủ đô.

Tới dự lễ phát động có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực – Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Tô Quang Phán, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội; Kiều Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí Thủ đô.
Phát động thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí Thủ đô
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu phát động triển khai kế hoạch phong trào thi đua, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán cho biết: Ngày 21/6/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và báo Nhân dân tổ chức phát động “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo Việt Nam”.

Thực hiện các văn bản của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã có Công văn số 87/CV-HNB gửi các cơ quan báo chí Hà Nội đề nghị Ban biên tập phối hợp với Liên Chi hội, Chi hội nhà báo phổ biến, quán triệt nội dung, ý nghĩa của phong trào và 12 tiêu chí tới người làm báo, người lao động; động viên toàn thể các cơ quan nhiệt tình hưởng ứng… Đến thời điểm hiện tại, một số cơ quan báo chí Hà Nội đã tổ chức thực hiện các nội dung trên.

Để hưởng ứng và triển khai phong trào đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua tới các cơ quan báo chí Thủ đô và người làm báo Thủ đô, cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại các cơ quan báo chí.

Hội Nhà báo Thành phố cam kết duy trì thường xuyên, liên tục, tạo nền nếp, từ đó tạo nên các sản phẩm báo chí có chất lượng, giàu giá trị văn hóa, khơi dậy, định hướng những dòng chảy văn hóa tích cực trong đời sống xã hội của Thủ đô, đất nước.

Phong trào “Xây dựng môi trường văn hoá trong các cơ quan báo chí Thủ đô” nhằm phát huy giá trị văn hoá và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về văn hoá, phát huy giá trị văn hoá trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo ra các sản phẩm báo chí giàu chất văn hoá, lan toả những giá trị tốt đẹp của văn hoá, đạo đức và lòng nhân ái góp phần xây dựng con người có nhân cách và xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.

Phát động thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí Thủ đô
Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán triển khai kế hoạch phong trào thi đua

Đồng thời nhằm nâng cao đạo đức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan báo chí, người làm báo về vị trí, tầm quan trọng của văn hoá đối với sự phát triển của đất nước cũng như sự phát triển của mỗi cơ quan báo chí.

Nêu cao tinh thần xây dựng cơ quan văn hoá, môi trường văn hoá của các cơ quan báo chí và người làm báo Việt Nam; tạo giá trị văn hoá của những người làm báo Thủ đô trong chiều sâu văn hoá và con người Hà Nội thanh lịch, văn minh theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành uỷ Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hoá trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Tổng Biên tập báo Kinh tế và Đô thị Nguyễn Minh Đức đã công bố bản tiêu chí của phong trào đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn Thủ đô và người làm báo tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt các tiêu chí đã đề ra trong phong trào.

Nội dung phong trào thi gồm: xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo. Trong đó cơ quan báo chí cần nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của báo chí và tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; xây dựng tổ chức thực hiện nội quy, quy định gắn với các chuẩn mực về đạo đức, văn hoá, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, thân thiện trong cơ quan; đề cao yếu tố văn hoá trong hoạt động nghiệp vụ và trong tác phẩm báo chí, nêu cao tính nhân văn, tinh thần đoàn kết, hướng đến các giá trị “chân, thiện, mỹ”…

Phát động thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí Thủ đô
Đại diện một số cơ quan báo chí Thủ đô ký cam kết thực hiện phong trào “Xây dựng môi trường văn hoá trong các cơ quan báo chí”

Người làm báo cần có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích nội quy, quy chế quy định của cơ quan, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; tôn trọng quyền con người, quyền riêng tư, không gây tổn thương tinh thần, nhân phẩm, danh dự cá nhân và tổ chức; ứng xử chân thành, thân ái, sẵn sàng chia sẻ hỗ trợ đồng nghiệp; tích cực rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực – Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí Thủ đô và tiêu chí cơ quan văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam” là hoạt động rất có ý nghĩa đối với các cơ quan báo chí và những người làm báo để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Theo Phó Trưởng ban Thường trực – Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, văn hoá không chỉ là chuyện học vấn, xây dựng môi trường văn hoá phải đi vào vấn đề gốc, căn cơ, cốt lõi, phải từ người gác cổng cho tới cán bộ, nhân viên, đội ngũ người làm báo trong mỗi cơ quan báo chí. Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí, người làm báo văn hóa thời kỳ mới gắn với phát triển, hội nhập cần chú trọng những giá trị chuẩn mực, trong cơ quan, đơn vị các đồng nghiệp phải yêu thương, chia sẻ, động viên, đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ nhau.

Trên cơ sở các nội dung phong trào thi đua, Phó Trưởng ban Thường trực – Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn Thủ đô tổ chức triển khai, thực hiện các tiêu chí để phong trào thi đua lan tỏa, thấm sâu, thực chất vào mỗi cơ quan báo chí và mỗi người làm báo.

N.Hoa