Phát huy giá trị truyền thống “Làng khoa bảng – Đất tứ danh hương” trong thực hiện Chương trình 06 – CTr/TU

Sáng này 3/8/ 2023, Đoàn kiểm tra của Thành phố về việc thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU của Thành uỷ do Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 06-CTr/TU Nguyễn Doãn Toản làm trưởng đoàn tiếp tục có buổi làm việc tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Thành phần Đoàn còn có các đồng chí: Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
2.2.jpg
Quang cảnh hội nghị

Tiếp Đoàn có các đồng chí: Bí thư Quận uỷ Trần Thị Phương Hoa, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch UBND quận Bùi Tuấn Anh.

Phát huy giá trị văn hoá của “Làng khoa bảng – Đất tứ danh hương”

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến cho biết, với tinh thần chủ động và quyết tâm cao, bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, quận Cầu Giấy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy và Chương trình số 04-CTr/QU của Quận ủy gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

6.jpg
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến báo cáo tại hội nghị

Sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Chương trình 06-CTr/TU, quận đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo được những chuyển biến cơ bản trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, góp phần vào nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Quận ủy Cầu Giấy đã đăng ký với Ban Chỉ đạo Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy triển khai xây dựng 02 mô hình điểm gắn với phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn quận: mô hình Giáo dục truyền thống “Làng khoa bảng – Đất tứ danh hương” trong học sinh, thanh thiếu niên trên địa bàn phường Yên Hòa và mô hình “Câu lạc bộ văn hóa gia đình”.

Theo báo cáo, đã có 07/10 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, bao gồm: Gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa; Tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa; Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận danh hiệu văn hóa hàng năm; Tỷ lệ hộ gia đình luyện tập thể dục thể thao thường xuyên; Tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên; Tỷ lệ lao động qua đào tạo; Giải quyết việc làm mới bình quân hàng năm.

Quận quan tâm hoạt động phát triển văn hóa đọc trong nhân dân, chỉ đạo 8/8 phường và 100% các trường học Tiểu học, THCS tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam” với nhiều nội dung phong phú, thu hút đông đảo học sinh và người dân trên địa bàn tham gia, được Thành phố đánh giá cao.

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về phát triển Công nghiệp văn hóa giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, quận đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với nội dung, chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể nhằm huy động các nguồn lực đầu tư phát triển Công nghiệp văn hóa, từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đưa công nghiệp văn hóa dần trở thành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, xây dựng con người Cầu Giấy thanh lịch – văn minh.

Các mô hình văn hóa phát triển đa dạng, phong phú, sáng tạo, phù hợp với quá trình phát triển đô thị, có tác động tích cực trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Công tác giáo dục – đào tạo được phát triển toàn diện cả bề rộng lẫn chiều sâu, chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao, công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ giáo dục – đào tạo đạt nhiều kết quả. Thực hiện tốt công tác đổi mới giáo dục, quan tâm phát triển năng lực toàn diện cho học sinh, tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh; làm tốt công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông. Quận Cầu Giấy tiếp tục là một trong những đơn vị dẫn đầu Thành phố về chất lượng giáo dục.

Phát triển văn hoá là động lực

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đánh giá cao những kết quả mà quận Cầu Giấy đã đạt được trong thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự nghiệp phát triển văn hoá trên địa bàn quận nói chung và Thủ đô nói riêng, cần coi phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế; văn hóa là động lực để phát triển kinh tế và các lĩnh vực khác. Bởi khi có một tinh thần tốt sẽ thúc đẩy con người phát huy trí tuệ để sáng tạo và triển khai các hoạt động đạt hiệu quả cao nhất.

2.1.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản phát hiểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản đề nghị quận Cầu Giấy tiếp tục cố gắng để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu chưa đạt như: Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia; Tỷ lệ tổ dân phố có nhà họp, nhà sinh hoạt cộng đồng; Số di tích xếp hạng cấp Thành phố. Bên cạnh đó, quận cần lưu ý đến vấn đề như: Dự báo tốc độ gia tăng dân số trên địa bàn; Rà soát quỹ đất để ưu tiên xây dựng thiết chế văn hóa và công trình phục vụ sự nghiệp giáo dục. Tiếp tục đổi mới công tác thông tin tuyên truyền để lan toả sâu rộng hơn nữa các nội dung trong Chương trình 06 – Ctr/TU. Huy động nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị di tích, văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn quận.

3.jpg
Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh chia sẻ ý kiến tại hội nghị

Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh cho biết, quận Cầu Giấy được đánh giá là điểm sáng của Thành phố trong triển khai thực hiện Chương trình 06-CTr/TU, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng mô hình các gia đình văn hoá, gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, tổ dân phố hiếu học… Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu rất quyết liệt. Vấn đề phát triển văn hoá đọc được quận triển khai bài bản, thành công. Về lĩnh vực di tích, quận Cầu Giấy cần quan tâm đến khâu rà soát để lập hồ sơ phân loại, sau đó là nâng cấp xếp hạng các di tích; phát huy thế mạnh về công nghệ số, công nghệ thông tin; phát triển du lịch văn hoá trên địa bàn quận.

Bên cạnh những thành tựu, vẫn còn một số tồn tại như: quỹ đất ít nên việc đầu tư xây dựng nhà họp tổ dân phố, nhà sinh hoạt cộng đồng gặp nhiều khó khăn. Do tốc độ đô thị hóa và dân số cơ học tăng nhanh dẫn đến tình trạng quá tải ở các trường công lập, sĩ số học sinh trên lớp ở các trường cao so với quy định, thiếu các phòng học chức năng, một số trường diện tích quá nhỏ, thiếu không gian hoạt động. Một số trường mới thành lập chưa đủ thời gian hoạt động theo quy định nên tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn quận còn thấp….

7.jpg
Bí thư Quận uỷ Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa phát biểu tại hội nghị

Bí thư Quận uỷ Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa tiếp thu ý kiến Đoàn kiểm tra đồng thời mong muốn Thành phố và các sở, ban, ngành tiếp tục chia sẻ và đồng hành để quận Cầu Giấy tiếp tục phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt hơn nữa các chỉ tiêu đã đề ra.

Có thể nói, các nhiệm vụ của Chương trình 06-CTr/TU của Thành uỷ về “Phát triển văn hoá, nâng cao chất lượng người nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh” được thực hiện một cách toàn diện, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của quận Cầu Giấy. Đời sống tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy; phát triển văn hóa gắn với phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn quận nói riêng và Thủ đô nói chung./.

Ly Ly

https://nguoihanoi.vn/phat-huy-gia-tri-truyen-thong-lang-khoa-bang-dat-tu-danh-huong-trong-thuc-hien-chuong-trinh-06-ctr-tu-74633.html