Phát huy mọi tiềm năng để phát triển quận Đống Đa xứng tầm đô thị trung tâm

Chiều 6/4, Đảng bộ quận Đống Đa tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XXVIII Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Kinh tế của quận tăng trưởng khá

Theo đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVIII, nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song toàn Đảng bộ quận đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Các cấp ủy Đảng lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế – xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thường xuyên quan tâm chỉ đạo sâu sát.

Việc thực hiện các khâu đột phá được quận đặc biệt chú trọng. Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển hạ tầng đô thị, quản lý đô thị có nhiều chuyển biến rõ rệt, bộ mặt đô thị ngày càng hiện đại, trật tự, kỷ cương, khang trang, sạch đẹp.

Quận Đống Đa đạt kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Cùng với đó, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số được quận triển khai thực hiện quyết liệt. Ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền được nâng cao.

Đặc biệt các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân đã và đang tham gia mạnh mẽ vào quá trình chuyển đổi số.

Cũng trong nửa nhiệm kỳ qua, kinh tế của quận tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, bền vững, chuyển mạnh từ công nghiệp mở rộng sang dịch vụ thương mại. Các ngành kinh tế có sự thay đổi tích cực về chất và lượng, kinh tế số bước đầu hình thành, phát triển mạnh tạo động lực cho sự phát triển của quận.

Cụ thể, giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn quận dự kiến năm 2023 tăng 11,69%/năm. Dự kiến năm 2023, tỷ trọng thương mại – dịch vụ chiếm 63,3%; công nghiệp mở rộng là 36,7 %.

Giá trị sản xuất các nghành kinh tế không ngừng phát triển, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp mở rộng năm 2022 đạt trên 140.556 tỷ, tăng 9,93% so với năm 2021; giá trị sản xuất thương mại dịch vụ năm 2022 đạt trên 238.165 tỷ, tăng 12,2% so với năm 2021.

Thu, chi ngân sách trên địa bàn quận đạt kết quả tốt. Thu ngân sách Nhà nước hằng năm liên tục vượt chỉ tiêu Thành phố giao. Kết quả thu ngân sách của quận đã đóng góp tích cực vào việc hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách của Thành phố, bảo đảm cân đối về thu, chi ngân sách của quận.

Quận Đống Đa đạt kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực
Đảng bộ quận Đống Đa quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, kế hoạch đề ra trong cả nhiệm kỳ 2020 – 2025

Các khoản chi ngân sách được bảo đảm chi theo dự toán, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Việc chi đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm và được chỉ đạo, đôn đốc thúc đẩy kịp thời đã góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế trên địa bàn.

Cùng với tập trung phát triển kinh tế – xã hội hiệu quả, các lĩnh vực văn hóa – xã hội của quận cũng phát triển toàn diện và đồng bộ; an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh, trật tự được đảm bảo; chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với tăng cường việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tập trung đổi mới, hình thức, phương pháp học tập có chất lượng, hiệu quả. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên.

Việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu, đảm bảo tính kế thừa, phát triển trước mắt và lâu dài của quận. Công tác kiểm tra, giám sát, công tác vận động quần chúng tiếp tục được triển khai tích cực. Hệ thống chính quyền quận bước vào thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị đã có sự đổi mới quyết liệt, chất lượng quản lý điều hành được tăng cường, củng cố…

Với những kết quả đã đạt được, nhân dân và cán bộ quận được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và được đánh giá là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Chú trọng phát triển kinh tế bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được khá toàn diện của Đảng bộ quận Đống Đa.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố, Đảng bộ quận Đống Đa đã đánh giá khách quan, toàn diện những việc làm được, chưa được, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, làm cơ sở đề ra chương trình hành động cho nửa nhiệm kỳ còn lại, phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Quận Đống Đa đạt kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực
Đại biểu tham dự hội nghị

Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa đã chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, phong cách làm việc, lựa chọn đúng, trúng nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lãnh đạo hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận kết thành một khối cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách thực hiện đồng bộ các giải pháp, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nửa nhiệm kỳ, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế, góp phần đáng kể trong việc cùng tháo gỡ, cùng chia sẻ những khó khăn chung của kinh tế Thủ đô.

Thống nhất với nhiệm vụ, giải pháp nửa nhiệm kỳ còn lại nhất là phương hướng, mục tiêu và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn trên các lĩnh vực của Đảng bộ quận Đống Đa đề ra, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị Đảng bộ quận phát huy kết quả đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế qua kiểm điểm giữa nhiệm kỳ.

Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế sẵn có của quận, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại – dịch vụ – công nghiệp. Chú trọng phát triển kinh tế bền vững, phù hợp với đặc điểm, tính chất của quận đô thị trung tâm; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực, trình độ quản lý nhà nước về kinh tế của đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn quận.

Quận Đống Đa đạt kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực
Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2020 – 2023.

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội, theo hướng đồng bộ, hiện đại. Tăng cường kỷ cương trong quản lý đô thị, trọng tâm là quản lý đất đai theo quy hoạch, đảm bảo trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng. Đồng thời quan tâm phát triển và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, nhất là phát triển giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng nếp sống văn minh.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu Đảng bộ quận thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nhằm tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chung của quận.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh, Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ khẳng định, Đảng bộ quận sẽ xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để khắc phục những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, đưa quận Đống Đa phát triển xứng tầm với vị thế quận đô thị trung tâm của Thủ đô.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa khen thưởng 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2020 – 2023.

Trần Vũ