Phát huy quy chế dân chủ trong giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng

Chiều 8/6, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ tổ chức hội thảo sửa đổi, bổ sung quy chế thực hiện dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận.

Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh cho biết: Trong những năm qua, việc thực hiện quy chế dân chủ trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận đã được triển khai thực hiện nghiêm túc góp phần bảo đảm và phát huy quyền của nhân dân được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.
Phát huy quy chế dân chủ trong giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng
Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Phùng Văn Dũng phát biểu tại hội thảo.

Từ năm 2016 đến ngày 30/5/2023, toàn quận đã triển khai 89 dự án giải phóng mặt bằng. UBND quận đã chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và các tổ công tác thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện đúng quy định của Luật Đất đai, các Nghị định, Quy định của Chính phủ, của UBND Thành phố quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất luôn đảm bảo dân chủ công khai, minh bạch các chế độ chính sách đối với người bị thu hồi đất, trong suốt quá trình thực hiện từ khi bắt đầu triển khai dự án thường xuyên có sự giám sát chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể của phường, quận.

Đối với công tác quản lý trật tự xây dựng, từ tháng 8/2018 đến tháng 5/2023, tổng số công trình xây dựng có phép trên địa bàn quận là 2907/2920 công trình xây dựng, đạt 99,55% công trình xây dựng; 100% các công trình xây dựng đã được thiết lập hồ sơ trật tự xây dựng để quản lý. UBND quận đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các phường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng.

UBND quận đã ban hành 5 văn bản về triển khai thực hiện tờ gấp pháp luật “Một số mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng đối với cá nhân, tổ chức xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ”; thực hiện công khai Giấy phép xây dựng, các công trình xây dựng trên địa bàn các phường…

Phát huy quy chế dân chủ trong giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng
Các đại biểu thảo luận tại hội thảo.

Cùng đó, UBND quận tiếp tục thực hiện hiệu quả việc tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại của người dân về công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án, công tác thanh tra xây dựng qua lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND quận và phường; tiếp công dân của Ban Tiếp công dân quận và cán bộ tiếp công dân các phường; tiếp đột xuất; tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo đúng quy định. Kết quả giải quyết đơn thư đạt kết quả tốt, các vụ việc giải quyết đảm bảo tính pháp lý, khách quan, đảm bảo thời gian theo quy định; không để phát sinh điểm “nóng” phức tạp đơn thư trong lĩnh vực thanh tra xây dựng trên địa bàn quận.

Tính từ năm 2016 đến ngày 30/5/2023, Ban Tiếp công dân đã tiếp nhận 775 đơn thư, kết quả đã giải quyết 720/775 đơn đạt 92,9%, hiện nay còn 55 đơn đang đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, nội dung chủ yếu liên quan đến khung giá, chế độ hỗ trợ đền bù, nhà tại định cư cho nhân dân khi thu hồi đất thực hiện dự án trên địa bàn quận.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đảng bộ quận Tây Hồ cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, phức tạp liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và quản lý trật tự xây dựng như: Một số hộ dân còn nhận thức chưa đầy đủ, chưa chấp hành tốt việc thực hiện Quy chế dân chủ; có trường hợp hộ gia đình chưa công khai giấy phép xây dựng tại điểm thi công công trình; vẫn còn có công trình xây dựng không đúng phép.

Công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập về cơ chế, chính sách hỗ trợ, đơn giá bồi thường; việc xác minh nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn; công tác chuẩn bị quỹ nhà tái định cư còn chậm… dẫn tới việc kéo dài tranh chấp khiếu kiện trong một bộ phận nhân dân…

Tại hội thảo các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay và đề xuất những giải pháp thiết thực để thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Phùng Văn Dũng cho biết, để Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng và quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận Tây Hồ phát huy hiệu quả, ban Dân vận Quận ủy cần phát huy vai trò là cơ quan đầu mối, phối hợp với các ban ngành, cơ quan rà soát các quy định, nội dung mới của pháp luật; các phòng, ban, ngành, các phường trên địa bàn cần đóng ý ý kiến theo từng lĩnh vực phụ trách để bổ sung vào Quy chế. Đặc biệt, việc ban hành Quy chế dân chủ phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đồng bộ và tính toán tới yếu tố đặc thù của địa phương.

N.Hoa
https://laodongthudo.vn/phat-huy-quy-che-dan-chu-trong-giai-phong-mat-bang-quan-ly-trat-tu-xay-dung-156870.html