Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố Hà Nội

Ngày 23/10, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội Thành phố quý III/2023. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Nguyễn Lan Hương – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Đỗ Anh Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, cùng đại diện: Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, các tổ chức chính trị – xã hội thành phố Hà Nội…
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng các đồng chí lãnh đạo Thành phố chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Hà – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội cho biết, trong quý III/2023, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội Thành phố đã phối hợp với các cấp, các ngành Thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt dư luận Nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tiếp nhận trên 55 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”; tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân; thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tầng lớp nhân dân.

Liên đoàn Lao động Thành phố đã tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…; thực hiện hiệu quả Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động và đã vượt 320% chỉ tiêu được giao; phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thành công Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2023; tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm làm tốt công tác xây dựng tổ chức Công đoàn, đến nay đã thành lập được 328/400 Công đoàn cơ sở (đạt 82% kế hoạch năm), chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Hội Nông dân Thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028; chỉ đạo, hướng dẫn thành lập và tổ chức ra mắt 18 Chi hội nông dân nghề nghiệp và 22 Tổ hội nông dân nghề nghiệp; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất kinh doanh.

Các tổ chức chính trị – xã hội khác như: Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố, Hội Cựu chiến binh Thành phố, Thành đoàn Hà Nội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố để triển khai hoạt động; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên; phối hợp tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện, thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng tham gia thảo luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị – xã hội Thành phố đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến làm rõ những kết quả đã đạt được; nêu những hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm sẽ triển khai trong quý IV/2023; đề xuất, kiến nghị với Thành ủy Hà Nội nhiều nội dung để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị – xã hội Thành phố trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị – xã hội Thành phố trong xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong quý III/2023; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tham gia thực hiện các nhiệm vụ khó ở cơ sở; chủ động giải quyết hiệu quả những vấn đề xảy ra bất ngờ, đột xuất… qua đó góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị – xã hội Thành phố rà soát lại toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2023 để tập trung thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ; tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện đồng thời giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội và Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 20/9/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị – xã hội Thành phố tập trung đổi mới hình thức vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân; đẩy mạnh thực hiện, hoàn thành kế hoạch công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp tục tham gia đóng góp vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); chuẩn bị chăm lo Tết cho nhân dân…

Mai Quý