Phát triển du lịch thành nền kinh tế mũi nhọn của Thủ đô

Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 24/5/2021 về Kế hoạch Hội nhập quốc tế thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng được Thành phố đặt ra trong giai đoạn này là phát triển du lịch thành nền kinh tế mũi nhọn của Thủ đô.

Khách tham quan Văn Miếu – Quốc Tử Giám – Ảnh minh hoạ – Nguồn: Internet

Theo Kế hoạch, trong giai đoạn 2021-2025, ngành Du lịch Thủ đô sẽ chú trọng đến các nhiệm vụ như:

Phát triển du lịch bền vững, cơ cấu lại ngành du lịch cả về hạ tầng du lịch, môi trường du lịch, doanh nghiệp du lịch và sản phẩm du lịch để khai thác có hiệu quả các giá trị vật thể và phi vật thể nhằm phát triển du lịch Thủ đô thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Chú trọng thiết kế và khai thác hiệu quả các sản phẩm du lịch mới, sáng tạo, đẳng cấp mang đặc trưng Hà Nội, khẳng định năng lực cạnh tranh cao và thương hiệu du lịch Thủ đô. Phát huy hiệu quả vai trò trung tâm điều phối du lịch lớn nhất của khu vực phía Bắc, gắn kết chặt chẽ với các chuỗi sản phẩm du lịch trong vùng, cả nước và quốc tế.

Kết hợp phát triển du lịch với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá, lịch sử của Thủ đô và của dân tộc, với bảo vệ thiên nhiên và môi trường, bảo đảm quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô theo hướng bền vững, xây dựng Hà Nội là điểm đến: “An toàn – Thân thiện – Chất lượng – Hấp dẫn”; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân Thủ đô.

Phát triển du lịch chất lượng cao, theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm, đặc biệt coi trọng phát triển du lịch văn hoá, lấy du lịch văn hoá làm cơ sở, nền tảng phát triển các loại hình du lịch khác.

Cũng theo Kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể đặt ra cho ngành Du lịch Thủ đô trong giai đoạn tới, đó là:

Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung nhiệm vụ, chương trình, đề án thuộc Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 11/11/2016 của UBND Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/6/2016 của Thành uỷ về phát triển du lịch Thủ đô giai đoạn 2016-2020.

Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá, hợp tác phát triển du lịch trong và ngoài nước.

Tập trung xây dựng điểm đến và nâng cao chất lượng điểm đến và quản lý chất lượng dịch vụ và các chương trình du lịch, cụ thể. Phối hợp thúc đẩy tiến độ các đề án, dự án phát triển du lịch; xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch văn hoá là điểm đến du lịch. Tiếp tục thực hiện chuẩn hoá các bài thuyết minh tại các điểm đến du lịch trên địa bàn Thành phố tiến tới dịch ra nhiều ngôn ngữ. Tiến hành số hoá nhằm tuyên truyền, quảng bá về du lịch Hà Nội phong phú và hiệu quả.

Du khách tham quan Đền Ngọc Sơn – Ảnh minh hoạ – Nguồn: Internet

Chủ động thực hiện tuyên truyền quảng bá du lịch thông qua các hoạt động đối ngoại của Thành phố và các sự kiện thể thao quốc tế được tổ chức tại Hà Nội trong thời gian tới như: Tổ chức SEA Games 31…

Phối hợp với các hãng hàng không, truyền thông trong nước, quốc tế, các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế và các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch đón các đoàn Fam là các doanh nghiệp, phóng viên báo chí các thị trường khách quốc tế đến khảo sát và kết nối các sản phẩm du lịch của Hà Nội và các địa phương liên kết để quảng bá du lịch Hà Nội và thu hút các thị trường khách du lịch vào Hà Nội như: Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc.

Tổ chức các đoàn xúc tiến du lịch của Thành phố Hà Nội tham gia các hội chợ du lịch hàng đầu khu vực và thế giới như hội chợ JATA Nhật Bản, KOTFA Hàn Quốc, hội chợ ITB Berlin, Hội chợ WTM London. Tổ chức các hội nghị xúc tiến du lịch Hà Nội tại các thị trường khách quốc tế trọng điểm của du lịch Hà Nội và Việt Nam. Thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch quốc tế đến Hà Nội.

Áp dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động xúc tiến du lịch tới các thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm và tiềm năng.

Trong thời gian tới Sở Du lịch cũng cần phối hợp với các sở, ngành liên quan để Xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cùng với chủ trương phát triển du lịch thành nền kinh tế mũi nhọn, Hà Nội cũng đặt ra mục tiêu giai đoạn 2021- 2025: Du lịch hà Nội sẽ đón và phục vụ khách du lịch đạt từ 35-39 triệu lượt khách, trong đó có từ 8-9 triệu lượt khách du lịch quốc tế.

Lan Hương / nguoihanoi.com.vn