Phát triển kênh truyền thông của Đoàn Thanh niên Thủ đô trên mạng xã hội

Chia sẻ với báo Lao động Thủ đô, đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết sẽ xây dựng hệ thống kênh truyền thông số của Đoàn Thanh niên Thủ đô trên mạng xã hội (các nền tảng Facebook, Tiktok, Youtube,…); tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng tối đa ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội nhằm giáo dục, định hướng lối sống, xây dựng giá trị sống cho thanh thiếu nhi.

Phóng viên: Thời gian qua, Thành đoàn Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động góp phần bồi đắp giá trị văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong các thế hệ trẻ. Đồng chí có thể chia sẻ một số hoạt động nổi bật?

Đồng chí Chu Hồng Minh: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; căn cứ Chương trình số 06 -CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 – 2025”, Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội đã ban hành Kế hoạch hành động số 174-KH/TĐTN-BTG nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhóm chỉ tiêu Chương trình 06 -Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp bộ Đoàn và cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Phát triển kênh truyền thông của Đoàn Thanh niên Thủ đô trên mạng xã hội
Đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội.

Đối với Thành đoàn Hà Nội, để xây dựng nên một thế hệ thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; 3 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã và đang được triển khai gồm: Thanh niên tham gia phát triển văn hóa; Thanh niên tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô và Thanh niên tham gia xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Trong tham gia phát triển văn hóa, các cấp bộ Đoàn tiếp tục phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp triển khai Đội tự quản 3+ về đảm bảo trật tự và văn minh đô thị để góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân. Song song, vận động các nguồn lực xã hội sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các thiết chế văn hóa dành cho thanh thiếu nhi, đặc biệt tại các khu chung cư, khu đô thị mới. Các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động về nguồn, đến với địa danh lịch sử, các địa chỉ đỏ; tổ chức các hoạt động chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, di tích văn hóa, di tích cách mạng; tích cực, chủ động, sáng tạo tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng.

Toàn đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá du lịch văn hoá Hà Nội thông qua các trang mạng xã hội của tổ chức Đoàn – Hội – Đội, các Đội hình hỗ trợ Du lịch Thăng Long – Hà Nội; tham gia xây dựng, giới thiệu các sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch, dịch vụ của địa phương; đặc biệt là thực hiện việc “Mã hóa dữ liệu các địa chỉ đỏ trên địa bàn Thành phố phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên”.

Trong tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, khích lệ học sinh, sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học; các hoạt động giao lưu, diễn đàn, đối thoại, biểu dương, tôn vinh những đoàn viên, thanh niên có thành tích cao trong học tập, lao động thường xuyên được tổ chức. Tiếp tục thành lập, duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ Lý luận trẻ các cấp.

Phát triển kênh truyền thông của Đoàn Thanh niên Thủ đô trên mạng xã hội
Các địa chỉ đỏ trên địa bàn Thủ đô được số hóa để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên

Thành đoàn Hà Nội thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức uy tín trong và ngoài nước, tổ chức các cuộc thi hỗ trợ khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên; hỗ trợ phát triển mô hình doanh nghiệp khởi nghiệp của thanh niên thông qua các cuộc thi, hội thảo, khoá đào tạo theo chuyên đề.

Trong tham gia xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, toàn đoàn triển khai hiệu quả phong trào Tôi yêu Hà Nội, Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới” gắn với cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức trong toàn đoàn như: “Ngày Chủ nhật xanh”, các mô hình công trình thanh niên “Con đường bích họa, đường hoa thanh niên”, “Tủ điện nở hoa”, “Nhà vệ sinh thân thiện”, triển khai Công trình “Nhà phân loại rác thân thiện”. Tiếp tục tuyên truyền 2 Quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội; Đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 11 của Thành ủy Hà Nội trong việc thực hiện đám cưới nếp sống mới. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình “Xây dựng văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi”, tổ chức các tuần lễ đọc sách, trao đổi với các tác giả trẻ về văn hóa đọc.

Phóng viên: Mới đây, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”. Điều đó có ý nghĩa thế nào trong triển khai các hoạt động “Tháng Thanh niên năm 2024”, thưa đồng chí?

Đồng chí Chu Hồng Minh: Tháng 3 – Tháng thanh niên là thời điểm để tuổi trẻ Thủ đô tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tham gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng; đồng thời càng thêm khẳng định hình ảnh “thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh” trong cộng đồng, xã hội.

Phát triển kênh truyền thông của Đoàn Thanh niên Thủ đô trên mạng xã hội
Lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội tuyên dương những người con hiếu thảo.

Tháng Thanh niên 2024 của tuổi trẻ Thủ đô có chủ đề “Thanh niên Thủ đô xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”. Toàn đoàn cũng sẽ triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng đợt sinh hoạt truyền thống “Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên” hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng do Trung ương Đoàn phát động; tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ chí Minh và tuyên dương cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu; tổ chức Ngày đoàn viên 2024; Hành trình Tuổi trẻ “Tiếp lửa truyền thống – Cống hiến sức trẻ”… Ngoài ra, tại các cơ sở Đoàn trên địa bàn Thủ đô cũng tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, khánh thành, bàn giao các “Công trình thanh niên” với tinh thần sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho cộng đồng.

Việc Chỉ thị số 30-CT/TU được ban hành càng khẳng định việc tham gia “xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” cần có sự tham gia, đóng góp của cả hệ thống chính trị, của mỗi người dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thủ đô Hà Nội. Chính vì vậy, các cấp bộ Đoàn Thủ đô xác định trong triển khai hoạt động Tháng Thanh niên cần gắn sát với nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; hoạt động cần được tổ chức sao cho thiết thực, phù hợp với đối tượng, phạm vi; phát huy tính tiên phong, xung kích của đoàn viên thanh niên, khơi dậy khả năng, nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ; bằng những hành động cụ thể, thiết thực, những việc làm sáng tạo, hiệu quả ngay tại chính địa phương, đơn vị của mình; góp phần xây đắp những công trình mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ.

Phóng viên: Với vai trò là lực lượng tiên phong, xung kích, luôn đi đầu trong triển khai thực hiện mọi nhiệm vụ, đồng chí có thể chia sẻ những việc làm cụ thể mà Đoàn thanh niên Thành phố sẽ triển khai thực hiện trong năm 2024 để Chỉ thị sớm đi vào cuộc sống, đem lại hiệu quả thiết thực?

Đồng chí Chu Hồng Minh: Năm 2024, “Năm Thanh niên tình nguyện” là năm có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội để Tuổi trẻ Thủ đô có dịp rèn luyện và thể hiện mình qua các công trình, phần việc thanh niên. Phát huy sức trẻ, tinh thần cống hiến quyết tâm tạo ra những giá trị mới, đóng góp vào sự phát triển của xã hội, Thủ đô và đất nước.

Phát triển kênh truyền thông của Đoàn Thanh niên Thủ đô trên mạng xã hội
Đoàn viên, thanh niên Thủ đô Hà Nội biểu diễn múa rồng truyền thống.

Với mục tiêu cùng Thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 30, toàn Đoàn xác định tập trung tổ chức các nội dung, hoạt động nhằm phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, phát triển công nghiệp văn hoá của Thủ đô. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động: “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới giai đoạn 2023 – 2027”, “Tuổi trẻ Thủ đô ứng xử văn minh trên không gian mạng”, “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; tiếp tục làm tốt công tác phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng, nhân rộng và phát huy các gương điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu ở các lĩnh vực.

Cấp Thành phố tiếp tục tiến hành triển khai các Kế hoạch, Đề án thanh niên đảm nhận, phụ trách trong việc cụ thể hóa Chương trình số 06-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội đảm bảo tiến độ đề ra; trong đó tiếp tục xây dựng bản đồ số mã hóa dữ liệu các địa chỉ đỏ trên địa bàn Thành phố, tích hợp vào bảo tàng số tuổi trẻ Việt Nam. 100% đoàn cấp huyện tổ chức “Hành trình đến các địa chỉ đỏ”; đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ vào dịp 27/7; triển khai hiệu quả các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”. Căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị, khuyến khích các cấp bộ Đoàn tổ chức các hội thi, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Việt Nam, Thủ đô Hà Nội, lịch sử địa phương, đơn vị.

Xây dựng hệ thống kênh truyền thông số của Đoàn Thanh niên Thành phố trên mạng xã hội (Các nền tảng Facebook, Tiktok, Youtube,…). Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng tối đa ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội trong giáo dục, định hướng lối sống, xây dựng giá trị sống cho thanh thiếu nhi. Phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân có uy tín, có ảnh hưởng xã hội trong định hướng, giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị thẩm mỹ cho đoàn viên, thanh niên; chú trọng tính nêu gương, trước hết là của cán bộ đoàn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và tính giáo dục trong các ấn phẩm, sản phẩm của Báo Tuổi trẻ Thủ đô.

Phát triển kênh truyền thông của Đoàn Thanh niên Thủ đô trên mạng xã hội
Trang Facebook của Thành đoàn Hà Nội.

Triển khai các hoạt động hỗ trợ việc phát triển bền vững các không gian sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa và có sự tham gia của các nghệ sĩ, các tổ chức văn hóa nghệ thuật có uy tín trong nước và quốc tế. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân thực hiện hiệu quả 02 Quy tắc ứng xử của Thành phố và Chỉ thị 11-/CT-TU của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn Thành phố, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về văn hóa ứng xử trong thanh thiếu nhi thủ đô. Tiếp tục triển khai hiệu quả các đội hình: Đội tự quản 3+, Đội hỗ trợ du lịch Thăng Long – Hà Nội, các tuyến đường thanh niên tự quản,… Triển khai trong 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc, thành lập và duy trì đội tuyên truyền viên trẻ tại các di tích, công trình văn hóa trọng điểm của quốc gia và Thủ đô.

Phát huy tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”; tăng cường tổ chức các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng gắn với từng thời điểm, yêu cầu nhiệm vụ khác nhau; xây dựng các công trình thiện nguyện, công trình thanh niên như Nhà nhân ái, Nhà khăn quàng đỏ,… tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tích cực vận động các nguồn lực ủng hộ, các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị, tổ chức cùng đóng góp kinh phí, nguồn lực, vật phẩm, quà tặng thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội và các địa phương trên cả nước.

Hoàng Phúc