Phát triển văn hóa, con người Hà Nội theo hướng bền vững

Sau 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”, Hà Nội đã giành được nhiều kết quả quan trọng, từng bước vươn tới mục tiêu đưa văn hóa trở thành giá trị tinh thần to lớn…

van_hoa_ha_noi_prul.jpg

Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 06-CTr/TU Nguyễn Văn Phong: Việc triển khai Chương trình trong năm 2022 đã được tập trung chỉ đạo thực hiện, bảo đảm linh hoạt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, với nhiều khởi sắc trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch…

Đồng thời, việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai Chương trình từ thành phố tới cơ sở, kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp, bảo đảm hoàn thành đúng thời gian được duyệt và khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định đối với các dự án mới.

Được biết, sau khoảng thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, năm 2022 được xác định là thời điểm “bứt phá” của nhiều công tác, nhiệm vụ thuộc Chương trình số 06-CTr/TU. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo Chương trình số 06-CTr/TU đã ban hành Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, yêu cầu sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Kết quả, đã có 8/9 nhiệm vụ của năm được hoàn thành, trong đó, nhiều nhiệm vụ “về đích” trước thời hạn.

Nổi bật là việc Ban Chỉ đạo Chương trình số 06-CTr/TU đã tham mưu với Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về “Phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2045”; chỉ đạo các sở, ban, ngành tham mưu với HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng, nếu như Nghị quyết số 09-NQ/TU là kim chỉ nam cho sự phát triển của văn hóa trong thời gian tới, thì Nghị quyết số 02/NQ-HĐND “gỡ khó” cho một trong những mảng nhiều vấn đề nan giải là tu bổ, tôn tạo di tích. “Cũng trong thời gian này, nhiều nghị quyết khác được ban hành, cụ thể hóa sự quan tâm của Hà Nội về phát triển văn hóa, như: Chế độ đãi ngộ nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân và các câu lạc bộ tiêu biểu trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; quy định mức chi tiền thưởng cho các giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao quần chúng…”, ông Đỗ Đình Hồng nói.

Công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội tiếp tục được triển khai sâu rộng từ thành phố tới cơ sở… với những cách làm đa dạng, phong phú, như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng các xã nông thôn mới, phường văn minh đô thị Hà Nội lần thứ I – năm 2022; Cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31); Cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền cổ động trực quan về Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố; cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”…

Năm 2022 cũng đánh dấu sự bùng nổ của các sự kiện, hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa sau 3 năm “chững lại” vì đại dịch Covid-19, trong đó phải kể đến Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội – 2022 với quy mô lớn chưa từng có cả về không gian, thời gian và số lượng sự kiện, hoạt động. Theo Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phan Đăng Sơn (đơn vị phối hợp tổ chức sự kiện), Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội – 2022 là cơ hội để thành phố quảng bá thương hiệu Thành phố sáng tạo; đồng thời dẫn dắt, khơi nguồn sáng tạo tiềm ẩn trong các công dân thành phố. Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội – 2022 cũng là sự kiện khép lại 1 năm khởi động nhiều nhiệm vụ thực hiện cam kết khi Hà Nội tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO).

Đối với nội dung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đã ban hành Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030”. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, bậc học, góp phần mang lại kết quả học sinh Thủ đô dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế…

PV

Phát triển văn hóa, con người Hà Nội theo hướng bền vững (nguoihanoi.com.vn)