Phiên họp thứ Nhất của Tiểu ban Phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Chiều 18/3, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, lần thứ XVIII, tổ chức phiên họp thứ Nhất. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, lần thứ XVIII, chủ trì hội nghị.

Tại phiên họp, các thành viên của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, lần thứ XVIII, đã nghe và thảo luận về 4 nội dung: Quy chế làm việc của Tiểu ban Tổ chức phục vụ; Thông báo phân công của Tiểu ban Tổ chức phục vụ; Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Tổ chức phục vụ; Quyết định thành lập các tổ giúp việc Tiểu ban Tổ chức phục vụ.
Phiên thứ Nhất của Tiểu ban Phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận phiên họp

Góp ý về các nội dung của Tiểu ban, một số đại biểu đề xuất bổ sung thêm một số Sở, đơn vị liên quan đến phục vụ công tác chiếu sáng, vệ sinh môi trường, giao thông vận tải. Đồng thời, đề xuất nội dung Dự thảo nên bổ sung tiến độ thực hiện, phân công cụ thể đến tận đơn vị và có quy chế giao ban của Tổ theo tháng, quý và năm để kết thúc từng phần việc.

Trong công tác truyền thông, qua thực tế triển khai, các đại biểu đề xuất bên cạnh những kênh thông tin truyền thông đại chúng truyền thống, cần bổ sung tuyên truyền trên cả một số nền tảng kỹ thuật số có tính chuẩn mực để tuyên truyền về Đại hội một cách chính thống và có ban hành quy định cụ thể.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, các thành viên Tiểu ban cần chủ động chuẩn bị sớm để triển khai các nhiệm vụ chu đáo, trong đó, cần xác định, phân nhiệm vụ sớm để các đơn vị chuẩn bị. Trong phân công nhiệm vụ, cần rõ việc, rõ đầu mối để việc thực hiện chủ động nhất, rõ trách nhiệm và cơ chế vận hành để chủ động kiểm soát công việc chung.

Thống nhất với ý kiến cần bổ sung thêm các thành phần để bao quát được các nội dung công việc, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các tổ phải có kế hoạch chi tiết, đặt tiến độ để theo đúng kế hoạch chung của Tiểu ban.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao tinh thần làm việc của các thành viên với những đóng góp trách nhiệm vào các dự thảo.

Cơ bản thống nhất với các ý kiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định: Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII có vị trí quan trọng trong triển khai các nhiệm vụ cả trước, trong và sau Đại hội, đóng góp rất quan trọng vào toàn bộ Đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu từng Tổ giúp việc chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung của mình, có tiến độ, có phương án cụ thể thống nhất công tác triển khai, phục vụ Đại hội.

Đối với những kiến nghị của các thành viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, trao đổi làm rõ thêm.

Về địa điểm tổ chức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết sẽ thống nhất xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô.

Hoàng Phúc