Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong: Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong thế hệ trẻ

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong yêu cầu các địa phương, đơn vị chú trọng công tác phát triển Đảng trong thế hệ trẻ. Đặc biệt là giáo dục về lý tưởng cách mạng, truyền thống lịch sử tự hào của dân tộc để các em có lý tưởng, tình yêu nước, qua đó khích lệ các em học sinh, sinh viên không ngừng học tập và đóng góp cho sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.

Ngày 8/5, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện 3 văn bản quan trọng của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (gồm: Đề án số 20-ĐA/TU, Quy định số 09-QĐ/TU và Kế hoạch số 121-KH/TU).
Hà Nội: Chú trọng công tác phát triển Đảng cho thế hệ trẻ
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Đề án số 20-ĐA/TU, ngày 24/10/2022 về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới”; Quy định số 09-QĐ/TU, ngày 24/10/2022 “Một số vấn đề về công tác quản lý đảng viên; rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng thuộc Đảng bộ Thành phố”; Kế hoạch 121-KH/TU, ngày 22/12/2022 “Triển khai và ứng dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử và Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận, phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đánh giá cao những kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, dù có nhiều khó khăn và mới trong thực tiễn, song các đơn vị, địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo, bài bản và đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, nhận thức của cấp ủy các cấp, đặc biệt là người đứng đầu đối được nâng cao. Đáng chú ý, nhiều đơn vị, địa phương làm tốt công tác phát triển Đảng, đặc biệt là tìm nguồn bồi dưỡng, đào tạo, kết nạp từ học sinh, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, quân nhân dự bị, tân binh chuẩn bị nhập ngũ…

Dù vậy, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác phát triển Đảng; việc quản lý, rà soát, sàng lọc nhằm kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, cũng như việc triển khai ứng dụng 2 phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” của Đảng bộ Thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho rằng, có nguyên nhân của cấp ủy cơ sở chưa thực sự quan tâm đến các vấn đề này nên hiệu quả chưa cao. Nhiều địa phương chưa chú trọng viết tin, bài để đăng lên Trang Thông tin điện tử tổng hợp “Sổ tay đảng viên điện tử” của Thành phố.

Hà Nội: Chú trọng công tác phát triển Đảng cho thế hệ trẻ
Quang cảnh Hội nghị.

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các địa phương, đơn vị chú trọng công tác phát triển Đảng trong thế hệ trẻ. Đặc biệt là giáo dục về lý tưởng cách mạng, truyền thống lịch sử tự hào của dân tộc để các em có lý tưởng, tình yêu nước, qua đó khích lệ các em học sinh, sinh viên không ngừng học tập và đóng góp cho sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước. Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng đề án riêng phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ.

Đối với Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng và Thành Đoàn Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, cần có hướng dẫn, hỗ trợ cụ thể đối với các đảng viên mới được kết nạp, trong đó có các đảng viên là sinh viên từ các tỉnh, thành phố khác về học tập tại Hà Nội. Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền cho công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên với cách làm mới, sáng tạo của các địa phương.

Đồng thời, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các địa phương, đơn vị làm tốt hơn nữa công tác quản lý, rà soát, sàng lọc và đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Quy định số 09-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Trong đó, chú trọng đến việc rà soát, xóa tên cũng như việc chuyển Đảng cho các đảng viên sao cho thuận tiện, hiệu quả.

Đối với 2 phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” của Đảng bộ Thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị các đơn vị tăng cường cung cấp các thông tin cơ sở, đặc biệt là những thông tin mang tính định hướng dư luận.

Hoàng Phúc