Phụ nữ Tây Hồ triển khai hiệu quả công tác chính sách tín dụng

Để triển khai hiệu quả công tác chính sách tín dụng, Hội phụ nữ cơ sở cùng với cán bộ ngân hàng sát sao, tiếp cận các Chi hội phụ nữ ở khu dân cư để tuyên truyền về chính sách ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo vay vốn của Ngân hàng chính sách, hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn, tìm hiểu nguyện vọng của hội viên phụ nữ.

Là một trong những tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác vay vốn ngân hàng chính sách, các cấp Hội phụ nữ quận thực hiện tốt nhiệm vụ ủy thác, chủ động triển khai các nội dung đã ký kết trong văn bản liên tịch, hợp đồng ủy thác, ủy nhiệm đã ký kết với Ngân hàng chính sách xã hội quận.

 

Phụ nữ Tây Hồ triển khai hiệu quả công tác chính sách tín dụng
Các cấp Hội phụ nữ triển khai hiệu quả công tác chính sách tín dụng, hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển kinh tế

Với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp Hội phụ nữ và sự phối kết hợp chặt chẽ với Ngân hàng chính sách xã hội quận, công tác ủy thác vay vốn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tăng cả về quy mô, số lượng và chất lượng.

Tính đến 30/6/2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ đã nhận ủy thác với Ngân hành chính sách xã hội 8/8 phường, với 86 tổ tiết kiệm và vay vốn, 2.871 hộ vay với tổng dư nợ là 201.714 triệu đồng, chiếm 74,2% tổng dư nợ toàn quận. Hiện tại, đơn vị có số dư nợ cao nhất là phường Nhật Tân 40,69 tỷ, đơn vị thấp nhất là Quảng An đạt 13,335 tỷ đồng. Việc quản lý dư nợ và thu hồi gốc đến hạn được các cấp Hội quan tâm, chú trọng, trong nhiều năm qua không có nợ quá hạn, nợ xấu trên địa bàn.

Nhờ hoạt động ủy thác vay vốn, trong 6 tháng đầu năm 2022 đã giúp 40 hộ gia đình hội viên phụ nữ hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, thoát cận nghèo, hộ khó khăn phát triển kinh tế bền vững, nâng cao mức sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa quận. Đến nay không có hộ gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ thuộc hộ nghèo.

Qua nguồn vốn vay, nhiều gia đình phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, điển hình như các hội viên: Nguyễn Thúy Hà – Chi hội 6; Đào Thị Bình – Chi hội 7; Lê Thu Huyền – Chi hội 2 (phường Nhật Tân) đã mạnh dạn vay vốn thuê đất phát triển nghề trồng đào, hàng năm thu nhập từ 400 triệu trở lên.

Phụ nữ Tây Hồ triển khai hiệu quả công tác chính sách tín dụng
Nhiều hội viên vay vốn sản xuất, phát triển nghề truyền thống đem lại thu nhập, vươn lên thoát nghèo, cận nghèo

Hội viên Nguyễn Thị Thảo (phường Phú Thượng) vay vốn để sản xuất, kinh doanh xôi truyền thống; hội viên Nguyễn Thị Bình – Chi hội 5 (phường Phú Thượng) vay vốn bán hàng rau quả, thoát hộ cận nghèo, hội viên Công Thị Mai (phường Phú Thượng) là phụ nữ khuyết tật, được cơ sở quan tâm, hỗ trợ vay vốn kinh doanh tại nhà, ổn định kinh tế.

Tại phường Tứ Liên, các hội viên Hoàng Thị Hoài Vui, vay vốn đầu tư kinh doanh thực phẩm sạch; Ngô Thị Ngà; Vũ Thị Tiệp, vay vốn đầu tư trồng quất cảnh nghệ thuật, mỗi năm thu nhập từ 100 – 300 triệu đồng, giúp ổn định kinh tế cho gia đình.

Cùng đó, các cấp Hội phụ nữ thực hiện có hiệu quả Đề án 939 “Hỗ trợ Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2025”. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, duy trì hoạt động Câu lạc bộ Nữ doanh nhân ngày càng đa dạng, thiết thực và hiệu quả.

Các cơ sở Hội đã tập trung tuyên truyền chủ trương chính sách về khởi nghiệp, kinh doanh tới đông đảo phụ nữ và nhân dân, khảo sát nhu cầu phụ nữ có ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp, tổ chức các hoạt động tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ phù hợp như: tín chấp vay vốn, tư vấn, tập huấn kiến thức khởi nghiệp, quản lý doanh nghiệp, kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh, bán hàng hiệu quả.

Qua 6 tháng các cấp Hội đã giúp 19 phụ nữ khởi sự kinh doanh, tổ chức 1 khóa đào tạo miễn phí về kỹ năng kinh doanh cho 200 hộ kinh doanh trên địa bàn quận, giới thiệu việc làm cho 624 lao động tại địa phương.

Chia sẻ về hiệu quả trong công tác chính sách tín dụng mà Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ đã và đang triển khai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bùi Thị Ngọc Thúy cho biết, thông qua hoạt động vay vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, phát huy vai trò của tổ chức Hội trong việc góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn quận.

N.Hoa
https://laodongthudo.vn/phu-nu-tay-ho-trien-khai-hieu-qua-cong-tac-chinh-sach-tin-dung-143932.html