Phúc Thọ: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền của HĐND các cấp

Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phúc Thọ vừa tổ chức Hội nghị thảo luận chuyên đề về giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền của HĐND các cấp trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo tại Hội nghị, xác định rõ công tác thông tin tuyên truyền hoạt động của HĐND là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, Thường trực HĐND huyện đã thường xuyên chỉ đạo các Ban của HĐND, Văn phòng HĐND&UBND phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện bám sát chương trình hoạt động của HĐND huyện để làm tốt công tác thông tin tuyên truyền.

Từ đầu nhiệm kỳ, HĐND huyện đã xây dựng chuyên mục phát thanh về hoạt động của HĐND các cấp để Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao phát sóng trên Đài truyền thanh huyện. Theo đó, chương trình được phát sóng định kỳ với thời lượng từ 3 đến 5 phút/ buổi trong chương trình thời sự phát thanh hàng ngày, đã phát sóng 110 tin, bài về kỳ họp, 175 tin, bài về hoạt động tiếp xúc xử tri, 110 tin, bài về các hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND huyện, 15 tin, bài về hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện. Các xã, thị trấn phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện phát thanh 210 tin, bài về kỳ họp và hoạt động của HĐND các xã, thị trấn.

Phúc Thọ: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền của HĐND các cấp
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ Đoàn Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Thanh Thủy)

Từ năm 2017, HĐND huyện đã xây dựng chuyên trang Hoạt động của HĐND trên cổng thông tin huyện Phúc Thọ, thực hiện đăng tải thường xuyên các tin, bài về hoạt động của HĐND các cấp của huyện, đã đăng tải 75 tin, bài về kỳ họp, 90 tin, bài về hoạt động tiếp xúc xử tri, 65 tin, bài về các hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND huyện. Các xã, thị trấn phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện đăng tải 175 tin, bài về kỳ họp và hoạt động của HĐND các xã, thị trấn.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt truyền thanh trực tiếp các kỳ họp HĐND huyện, tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, HĐND Thành phố, đã phát thanh trực tiếp 12 kỳ họp HĐND và 20 buổi tiếp xúc cử tri trên hệ thống Đài Truyền thanh giúp cử tri và nhân dân nắm bắt thông tin kịp thời, chính xác nội dung kỳ họp, hoạt động tiếp xúc cử tri. Thực hiện tốt việc xây dựng phóng sự phục vụ các hội nghị của HĐND huyện.

Các xã, thị trấn chỉ đạo Đài truyền thanh làm tốt công tác phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện cung cấp tin, bài về hoạt động của HĐND xã, thị trấn để đăng tải trên hệ thống thông tin từ huyện đến các xã, thị trấn; đã thực hiện nghiêm túc tiếp âm trực tiếp 12 kỳ họp của HĐND huyện; tiếp âm trực tiếp 265 kỳ họp HĐND cấp xã; phát thanh trên đài truyền thanh xã, thị trấn 1.075 tin, bài về kỳ họp, 925 tin, bài về hoạt động tiếp xúc xử tri, 550 tin, bài về các hoạt động giám sát, khảo sát và 325 tin, bài về hoạt động tiếp dân của HĐND xã, thị trấn.

Đặc biệt, năm 2021 là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao và Đài truyền thanh các xã, thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền Cuộc bầu cử đảm bảo dạng, thiết thực: tuyên truyền trang trí cổ động trực quan bằng pano, baner, khẩu hiệu, cờ, phướn về Cuộc bẩu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp.

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao đã thực hiện tuyên truyền trên 5 cụm pano lớn, lắp đặt 5 cụm pano mô hình, 110 baner, 20 khẩu hiệu, hơn 100 phướn, 200 cờ tổ quốc, cờ dây, cờ hồng kỳ tại khu vực trung tâm huyện, đặc biệt đã tổ chức thành công cuộc thi xe tuyên truyền, cổ động bầu cử của 21 xã, thị trấn.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ công tác nói chung, trong đó có công tác thông tin tuyên truyền, nhưng Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn luôn kịp thời bám sát các hoạt động của HĐND các cấp để thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đưa ra và làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền của HĐND các cấp; đồng thời đưa ra các giải pháp để triển khai hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ Đoàn Tuấn Anh nhấn mạnh để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền của HĐND các cấp, bên cạnh việc thông tin trên Đài phát thanh, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện thì cần phải tăng cường tuyên truyền trên các trang mạng xã hội chính thống; đồng thời cần có định hướng về công tác thông tin tuyên truyền; nâng cao năng lực của cán bộ phụ trách công tác thông tin tuyên truyền để đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ…

Minh Tuyết – Mạnh Quân
https://laodongthudo.vn/phuc-tho-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-cong-tac-thong-tin-tuyen-truyen-cua-hdnd-cac-cap-139016.html