Phúc Thọ: Phát động thi đua hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2024

Chiều 1/4, huyện Phúc Thọ đã tổ chức Hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2023; phát động thi đua hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2024.

Theo báo cáo tại Hội nghị, thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, năm 2023, các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã tổ chức phát động các phong trào thi đua rộng khắp, tạo khí thế sôi nổi trong lao động, sản xuất hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Năm 2023, huyện Phúc Thọ đã đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra. Nổi bật là công tác giảm hộ nghèo trên địa bàn đã có bước bứt phá, đạt 270% so với chỉ tiêu Thành phố giao. Trên địa bàn huyện có 12 xã không còn hộ nghèo.

Phúc Thọ: Phát động thi đua hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2024
Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã ký giao ước thi đua năm 2024.

Tổng giá trị sản xuất đạt 16.725 tỷ đồng, tăng 10,2%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt xấp xỉ 6.600 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.121,7 tỷ đồng, đạt 169% dự toán Thành phố giao; tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp – thủy sản đạt 3.025 tỷ đồng, tăng 4.05%; công nghiệp – xây dựng tăng 12,85%; giá trị sản xuất đạt 8.230 tỷ đồng; thương mại dịch vụ tăng 10,1%…

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các tập thể và cá nhân trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2023; đồng thời, đề nghị các cấp, ngành, địa phương trong huyện cần tiếp tục duy trì và phát triển phong trào thi đua yêu nước ngày càng sâu rộng hơn, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để cả xã hội cùng đồng hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn đã phát động phong trào thi đua năm 2024, với quyết tâm toàn huyện đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế – xã hội.

Trong đó, phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị; đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo thực hiện nếp sống văn hóa, đạo đức công vụ, tuân thủ nghiêm quy chế làm việc của cơ quan.

Đẩy mạnh và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Tích cực, chủ động phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến thông qua các phong trào thi đua; kịp thời đề xuất UBND huyện biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến, kinh nhiệm hay trong thực hiện nhiệm vụ; đề xuất tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho các cá nhân trong cơ quan có hành động đẹp, đem lại giá trị có ý nghĩa trong đời sống xã hội trên địa bàn huyện. Phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2024;…

Tại Hội nghị, Phòng Nội vụ, Hội Chữ thập đỏ huyện Phúc Thọ đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được UBND thành phố Hà Nội và UBND huyện Phúc Thọ tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Chiến sĩ thi đua”, “Lao động tiên tiến”, Bằng khen, Giấy khen.

Mạnh Quân