Quận Ba Đình: Đại đa số cử tri đồng ý thành lập phường mới Trúc Bạch

Thông qua lấy ý kiến, đại bộ phận cử tri đã đồng ý sáp nhập phường Trúc Bạch (quận Ba Đình) và phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình), lấy tên “Trúc Bạch” để đặt tên cho đơn vị hành chính mới.

Việc lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập phường Nguyễn Trung Trực và phường Trúc Bạch thành đơn vị hành chính mới diễn ra từ ngày 28/3 đến 1/4. Đối tượng lấy ý kiến là cử tri ở đơn vị hành chính phường chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc sắp xếp đơn vị hành chính, đó là cử tri phường Trúc Bạch và phường Nguyễn Trung Trực.
Phường Trúc Bạch triển khai kế hoạch lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính
Phường Trúc Bạch triển khai kế hoạch lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Việc lấy ý kiến cử tri được tổ chức theo tổ dân phố, qua hình thức phát phiếu lấy ý kiến cử tri theo hộ gia đình.

Theo số lượng thực tế tại phường Trúc Bạch, đã có 4.827 cử tri tại 1.896 hộ gia đình tham gia cho ý kiến (100% cử tri phường), trong đó gần 100% cử tri đồng ý sáp nhập phường, 100% cử tri đồng ý tên đơn vị hành chính mới là phường Trúc Bạch.

Qua lấy ý kiến tại phường Nguyễn Trung Trực, đã có 3.851 cử tri tại 1.821 hộ gia đình tham gia (100% cử tri phường), trong đó có hơn 98% cử tri đồng ý sáp nhập phường, gần 98% cử tri đồng ý tên đơn vị hành chính mới.

Thời gian họp Hội đồng nhân dân quận xong trước ngày 10/4. Sau khi Hội đồng nhân dân quận thông qua Nghị quyết, trước ngày 15/4, Ủy ban nhân dân quận sẽ tổng hợp hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố tổng hợp báo cáo, trình Hội đồng nhân dân Thành phố.

Khi thực hiện sáp nhập 2 phường Trúc Bạch và phường Nguyễn Trung Trực, đơn vị hành chính mới có diện tích tự nhiên đạt 12,13% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số đạt khoảng 111,88% so với tiêu chuẩn. Nơi đặt trụ sở làm việc của đơn vị hành chính mới dự kiến là Trụ sở Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trúc Bạch hiện tại.

T.P