Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết, thời gian qua, lãnh đạo UBND quận thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, bảo đảm toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm gắn với quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ, trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, với phương châm “việc cấp bách phải được giải quyết ngay”, các vấn đề lớn, khó, phức tạp, nhạy cảm được tập thể bàn bạc kỹ lưỡng, thấu đáo, thông suốt trước khi quyết định.
Quận Ba Đình nghiêm túc trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ
Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên phát biểu kết luận tại buổi giám sát.

Cùng với đó, quận tiếp tục thực hiện tốt việc phân cấp, ủy quyền, xác định rõ trách nhiệm cá nhân; tăng cường kiểm tra công vụ gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; qua đó phát hiện tổ chức, cá nhân không chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc để kịp thời chấn chỉnh những sai phạm và xử lý kịp thời, hiệu quả những phát sinh từ cơ sở.

Từ năm 2021 đến nay, UBND quận Ba Đình đã tiến hành kiểm tra công vụ 111 lượt đối với 56 đơn vị; ban hành 21 văn bản phê bình các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao. UBND quận đã thực hiện điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với 91 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý; 14 công chức địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường; 12 công chức tài chính – kế toán; 25 viên chức kế toán. Đồng thời, triển khai có hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quận Ba Đình nghiêm túc trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ
Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến báo cáo tại buổi làm việc.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. UBND quận đã chủ động thực hiện chữ ký số chuyên dùng, đáp ứng yêu cầu trao đổi văn bản giữa các cơ quan nhà nước thuộc quận dưới dạng điện tử. 100% văn bản được ký số bởi chữ ký chuyên dùng của Chính phủ; giải quyết kịp thời, đúng hạn và trước hạn các hồ sơ thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trên phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp thành phố.

Từ năm 2021 đến nay, toàn quận đã tổ chức tiếp 3.735 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, đô thị, chế độ chính sách khi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Công tác tiếp nhận và xử lý đơn được thực hiện đảm bảo đúng qui định; hiện tại quận còn 1 kết luận thanh tra đang giải quyết.

Dù đã đạt những kết quả trên, song Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cũng thừa nhận, do khối lượng công việc ngày càng nhiều, phát sinh nhiều việc khó, thời hạn giải quyết gấp nên việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy và UBND quận tại một số cơ quan, đơn vị còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ thời gian. Phần mềm dịch vụ công của thành phố vận hành giai đoạn đầu còn nhiều lỗi phần mềm, gây khó khăn cho các đơn vị trong thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Quận Ba Đình nghiêm túc trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ
Thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên nhận định, 11 ý kiến của thành viên đoàn và chuyên gia thể hiện sự trách nhiệm, nghiên cứu sâu sắc nội dung đề cương và báo cáo phục vụ đoàn giám sát, trong đó đánh giá quận Ba Đình đã nghiêm túc trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ.

Đặc biệt ngay sau khi Thành ủy ban hành Chỉ thị số 24 về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”, quận đã kịp thời triển khai, quán triệt sâu rộng trong cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên. Từ đó, thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn quận có nhiều chuyển biến, các chỉ tiêu đều đạt và vượt, thể hiện ở chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Chỉ số của quận tăng từ thứ 10 lên thứ 6 và đứng trong tốp đầu của Thành phố về chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp, xứng đáng là quận trung tâm của thành phố.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên đề nghị, quận tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết kết luận giám sát của HĐND Thành phố, của quận. Trong đó, đặc biệt lưu ý triển khai, chú trọng về tài sản công, cải cách hành chính, xử lý dự án chậm triển khai,…

Ngoài ra, quận cũng cần tổng hợp theo biểu để dễ theo dõi, rà soát, giám sát việc thực hiện; đồng thời tiếp tục thực hiện kỷ cương trong xử lý các vụ việc theo Chỉ thị 15 của Thành ủy; xử lý đơn thư, giải quyết tố cáo, khiếu nại, phản ánh.

“Đề nghị quận có nhận định, đánh giá, đồng thời đưa ra kiến nghị cụ thể, đặc biệt là về cơ chế chính sách, cơ sở vật chất, công nghệ, thời gian, nhân lực… để thực hiện tốt hơn kỷ luật, kỷ cương công vụ”, đồng chí Phạm Quí Tiên nhấn mạnh.

Trần Vũ