Quận Ba Đình khen thưởng 60 tập thể, cá nhân thực hiện tốt Nghị quyết số 27-NQ/TƯ và Chỉ thị số 11-CT/TU

Chiều 9-8, Quận ủy Ba Đình tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ, ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 3-10-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (khóa XV) về “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU.

Theo báo cáo tổng kết tại hội nghị, toàn quận Ba Đình có hơn 3.070 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Quận luôn quan tâm đối với công tác xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là những trí thức trẻ, có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống tốt, bảo đảm đáp ứng yêu cầu công việc trong thời kỳ mới. Hằng năm, quận đều rà soát, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; rà soát công tác quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền theo quy định…

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ, quận đã mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho hàng nghìn lượt cán bộ các phòng, ban, ngành, các phường, đoàn thể thuộc quận. Nhận thức trong toàn Đảng bộ quận về Nghị quyết của Đảng đối với cán bộ, công chức và đội ngũ trí thức có sự chuyển biến tích cực. Đội ngũ trí thức của quận đã góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng quận ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại và thân thiện.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 3-10-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (khóa XV) trên địa bàn quận, việc triển khai thực hiện đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, được dư luận đánh giá là một chủ trương kịp thời, đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, phù hợp với tình hình mới trong giai đoạn hiện nay. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc thực hiện nếp sống văn minh, nhất là trong việc cưới đã được nâng lên rõ rệt. Đến nay, đa số đám cưới trên địa bàn quận đã thực hiện theo nếp sống văn minh; duy trì tốt mô hình cưới từ 40 đến 50 mâm cỗ 6 người; tổ chức cưới theo hình thức tiệc trà; mô hình phối hợp với Quận Đoàn tổ chức đám cưới tập thể trang trọng, vui tươi, ý nghĩa cho thanh niên…

Tại hội nghị, Quận ủy Ba Đình đã khen thưởng 9 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị số quyết số 27-NQ/TƯ; 22 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU.

Dương Linh

Quận Ba Đình khen thưởng 60 tập thể, cá nhân thực hiện tốt Nghị quyết số 27-NQ/TƯ và Chỉ thị số 11-CT/TU – Nhịp sống Hà Nội (hanoimoi.com.vn)