Quận Ba Đình: Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho học sinh

Trong quý 1 năm 2023, Công an quận Ba Đình đã phối hợp với ngành Giáo dục và Đạo tạo tổ chức 8 chương trình ngoại khóa, buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đối với học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận với hơn 4.000 người tham gia.

Thời gian qua, Công an quận Ba Đình luôn chủ động phối hợp với các cơ sở giáo dục thực hiện có hiệu quả Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC&CNCH tại các cơ sở giáo dục, gắn với đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng bậc đào tạo, đối tượng và độ tuổi học sinh, sinh viên.
Quận Ba Đình nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho học sinh.
Quận Ba Đình nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho học sinh.

Tính riêng trong quý 1 năm 2023, Công an quận đã phối hợp với ngành Giáo dục và Đạo tạo tổ chức 8 chương trình ngoại khóa, buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC&CNCH đối với học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận với hơn 4.000 người tham gia.

Đối với giáo dục mầm non, hình thức tuyên truyền chủ yếu sử dụng phương pháp giáo dục trực quan, minh họa thông qua các chương trình trải nghiệm như: “Tham quan và trải nghiệm học làm lính cứu hỏa”, “Lính cứu hỏa tí hon”…; qua đó giúp trẻ nhận biết về nguồn lửa, nguồn nhiệt và một số vật dụng có thể gây cháy, nổ; biết cách phòng tránh nguồn lửa, nguồn nhiệt và một số sự cố có thể gây cháy, nổ; nhận biết các tín hiệu, phương tiện báo động cháy và có hành động phù hợp khi nghe các tín hiệu báo động cháy.

Đối với giáo dục tiểu học, phổ thông và giáo dục thường xuyên, thực hiện tuyên truyền lồng ghép trong các chương trình giáo dục kỹ năng sống, hoạt động sinh hoạt hè hoặc tổ chức chương trình sinh hoạt như: “Học làm chiến sĩ Công an”; “Chương trình hoạt động ngoại khóa”; qua đó giúp các em học sinh nắm vững các kỹ năng thoát nạn trong đám cháy, cách chọn lối thoát, sử dụng thiết bị bảo vệ cơ quan hô hấp, bảo vệ cơ thể khi xảy ra cháy, nổ; kỹ năng xử lý dập tắt đám cháy với các phương tiện chữa cháy ban đầu; biện pháp sơ cấp cứu các tai nạn, sự cố thường gặp; biện pháp phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa sự cố, tai nạn thông thường.

Thời gian tới, Công an quận Ba Đình sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng về PCCC&CNCH, đưa kiến thức về PCCC&CNCH vào chương trình chính khóa, ngoại khóa theo quy định tại Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT.

Đồng thời, Công an quận Ba Đình sẽ tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC&CNCH tại cơ sở, đặc biệt là việc xây dựng phương án phòng ngừa, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trong cơ sở, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn phòng cháy, chữa cháy.

T.P
https://laodongthudo.vn/quan-ba-dinh-nang-cao-ky-nang-phong-chay-chua-chay-cho-hoc-sinh-153520.html