Quận Bắc Từ Liêm có bước phát triển nhanh về kinh tế

Những năm qua, lĩnh vực kinh tế của quận Bắc Từ Liêm đã đạt được những thành tựu đáng kể. Trong đó, quận đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, các chương trình nhằm khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn.

Quận Bắc Từ Liêm chính thức đi vào hoạt động từ 1/4/2014. Quận có 13 phường, quy mô dân số 320.414 người với tổng diện tích tự nhiên 4.335,34 ha (43,35 km²).

Quỹ đất nông nghiệp hiện chiếm khoảng 1/3 tổng diện tích đất toàn quận (khoảng 1.500ha), là quận có diện tích đất nông nghiệp lớn nhất Hà Nội. Đây là điều kiện thuận lợi có thể chuyển thành nguồn lực lớn cho sự phát triển của quận.

Những năm qua, lĩnh vực kinh tế của quận Bắc Từ Liêm đã đạt được những thành tựu đáng kể. Trong đó, quận đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, các chương trình nhằm khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn phát triển hội nhập theo chủ trương, chính sách của Trung ương, Thành phố.

Trong giai đoạn 2014 – 2022, tình hình kinh tế của quận luôn duy trì mức độ tăng trưởng khá, kinh tế năm sau tăng cao hơn năm trước. Năm 2014, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn quận ở mức 16.189 tỷ đồng (theo giá so sánh). Đến năm 2022, kinh tế đã có bước tăng trưởng nhanh và mạnh, tổng giá trị sản xuất ước đạt 56.065 tỷ đồng, tăng 246 % so với năm 2014. Tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn trung bình từ khi thành lập quận là 16,8%.

Quận Bắc Từ Liêm có bước phát triển nhanh về kinh tế
Nông nghiệp là một trong những thế mạnh của quận Bắc Từ Liêm.

Quận đã quyết liệt chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu sắc thuế, thu ngân sách Nhà nước do Thành phố giao. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2014 – 2022 đạt 34.479 tỷ đồng, đạt 142% dự toán Thành phố giao. Thu tiền sử dụng đất đạt tỷ lệ 125% tổng dự toán Thành phố giao. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 đạt 1.201 tỷ đồng, đạt 34% dự toán Thành phố giao.

Tổng chi ngân sách Nhà nước giai đoạn 2014 – 2022 đạt 11.521 tỷ đồng, đạt 114% dự toán Thành phố giao. 6 tháng đầu năm 2023, chi ngân sách đạt 394,4 tỷ đồng, đạt 26,2% dự toán Thành phố giao.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được quận chỉ đạo quyết liệt. Từ năm 2014 đến nay, quận đã khởi công 408 dự án, hoàn thành 341 dự án. Trong đó, quận đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trụ sở Quận ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân quận và 3 trụ sở phường còn thiếu (Đức Thắng, Phú Diễn, Cổ Nhuế 2).

Quận có 1 trung tâm y tế và 5 trạm y tế phường; 4 trung tâm văn hóa thể thao phường, 57 nhà văn hóa tổ dân phố, đảm bảo 100% các tổ dân phố trên địa bàn đều có nơi sinh hoạt cộng đồng. Quận đã xây dựng mới 11 trường công lập, mở rộng nâng cấp xây bổ sung phòng học 16 trường công lập và cải tạo, nâng cấp 9 trường; khoảng trên 10 km đường giao thông trọng yếu trên địa bàn…

Có thể thấy, sau gần 10 năm tách ra từ huyện Từ Liêm, quận Bắc Từ Liêm đã có bước phát triển nhanh chóng về mọi mặt, hạ tầng giao thông khung dần hình thành, các thiết chế công còn thiếu do chia tách dần được đáp ứng… hướng tới một quận văn minh, phát triển triển bền vững.

Lê Thắm